grbHNnew
Oпштина Херцег-Нови
Званична интернет презентација

Локална управа

Стигао први дио помоћи из побратимског, кинеског града Хђина

prvi dio pomoci iz KineNSLДанас је испоручен први дио донације кинеског града Хђина која ће Херцег Новом помоћи у борби против корона вируса.

sneakers Опширније...

Туризам и култура повезују Херцег Нови и Санкт Петербург

NAsSPHN01062018Сарадња у области туризма и културе повезиваће убудуће Херцег Нови са руским градом Санкт Петербургом, договорено је током посјете делегације нашег града другом највећем граду у Русији. Представници Херцег Новог били су почасни гости на отварању Међународног позоришног фестивала у том граду, а на позив Позоришта за младе, другог по величини театра у том граду.

30 Teddy Bear Coat Outfits to Brave the Cold in Style Опширније...

Годишњи пресјек рада Општине Херцег-Нови: Ефикасно рјешавање заосталих проблема, створени предуслови за даљи развој

  • понедјељак, 26 децембар 2016 15:29

NasJanRad MПротекла година била је успјешна за Општину Херцег-Нови, а посвећена бројним активностима на санирању затеченог стања у локалној самоуправи, затим нормирању и уређењу предуслова за спровођење планираних пројеката, те редовном испуњавању обавеза које локална управа има као сервис грађана, казао је на данашњој конференцији за новинаре предсједник Скупштине општине Херцег-Нови Андрија Радман.

Air Jordan 1 Опширније...

Канцеларија за међународну сарадњу

 

 

Тридесет година од прве позоришне представе Херцегновског позоришта

новско позориштеНа данашњи дан прије 30 година херцегновска публика имала је прилике да види првјенац новооснованог позоришног ансамбла - "Стилске вјежбе" Рејмона Кеноа у режији Момира Мићуновића.
Херцегновско позориште је основано почетком фебруара 1984. године, а припреме за прву представу су трајале девет мјесеци.

YEEZY 350 v2 "Zebra" Gets Another Europe Restock in December, Sneaker News, Release Dates and Features Опширније...

Агенције

  • четвртак, 27 фебруар 2014 11:14

"Агенција за газдовање градском луком" доо

в.д. извршни директор: Укропина Божо

"Агенција за изградњу и развој Херцег-Новог" доо

в.д. директора: Боро Лучић

 

 
 
 
Air Jordan Release Dates Calendar

Кабинет Предсједника општине

  • четвртак, 27 фебруар 2014 11:12
Руководи: Стеван Катић - Предсједник општине
 
тел: 031 350-625, 031 321-564
факс: 031 323-517
е-адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Ради обезбјеђења ефикасног, економичног и ефективног вршења послова из дјелокруга Кабинета предсједника општине образује се у оквиру Кабинета:
 
Одсјек за информационе системе и информисање
 
Служба за кадрове
 
Канцеларија за међународну сарадњу

 


 

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Кабинета предсједника општине Херцег-Нови, Објављено дана 28.05.2020. године

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Кабинетa Предсједника Општине Херцег-Нови, Oбјављено дана 21.09.2018. године

Одлука о измјени и допуни Правилникa о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Кабинетa Предсједника Општине Херцег-Нови, Објављено дана 05.02.2019. године

Одлука о измјени и допуни Правилникa о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Кабинетa Предсједника Општине Херцег-Нови, Објављено дана 20.09.2019. године

Одлука о измјени и допуни Правилникa о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Кабинетa Предсједника Општине Херцег-Нови, Објављено дана 07.10.2020. године


 Надлежности

Извод из  Одлуке  о организацији и начину рада локалне управе ("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 30/18 од 24.08.2018)

Члан  24

Кабинет предсједника општине обавља стручне, информативно-аналитичке, административне и друге послове за предсједника и потпредсједнике општине, а нарочито:

   - Припремање одлуке, рјешења и других аката које доноси предсједник у спровођењу функције извршног органа општине и у извршавању пренесених и повјерених послова;
   - Припремање аката које доноси предсједник, а којима се обезбјеђује извршење Буџета општине;
   - Разматрање нацрта и предлоге прописа и других аката које доноси Скупштина, а чији је предлагач предсједник општине и доставља стручна мишљења о истим;
   - Учествовање у изради прописа којима се уређује организација и начин рада органа управе;
   - Утврђивање кадровског плана;
   - Учествовање и давање стручних мишљења у вези са израдом развојног програма општине;
   - Учествовање у изради програма рада Скупштине општине;
   - Припремање извјештаја о раду предсједника општине и остваривању функција локалне самоуправе на основу претходно достављених извјештаја органа локалне управе и јавних служби;
   - Праћење реализације закључака и налога предсједника општине у остваривању његове извршне функције упућених органима локалне управе;
   - Припремање стручних мишљења предсједнику општине у вези са усмјеравањем и усклађивањем рада органа локалне управе, јавних служби и установа чији је оснивач општина ради ефикаснијег остваривања њихових функција и квалитетнијег пружања јавних услуга и припрема акте из ове области из надлежности Предсједника;
   - Припремање аката из области вршења надзора Предсједника општине над радом локалне управе;
   - Припремање и организовање састанака Колегиј ума предсједника општине; израду записника са Колегиј ума Предсједника општине, праћење реализације аката и налога Предсједника општине као и закључака са Колегијума Предсједника, давање стручних мишљења органима локалне управе у остваривању функција локалне управе, чување изворника свих аката које доноси Предсједник општине; припремање састанака предсједника и потпредсједника општине и стара се о реализацији закључака са тих састанака;
   - Организовање и реализацију пријема грађана и заинтересованих субјеката код Предсједника Општине у вези са остваривањем њихових права;
   - Вршење послове превођења дописа, докумената и других аката прослијеђених Предсједнику општине;
   - Припремање саопштења за јавност и информисање медија о раду органа локалне управе по налогу Предсједника општине и обезбјеђује лекторско и методолошко јединство и исправност у поступку доношења и израде аката и других материјала прије коначне обраде, доношења и објављивања свих писаних докумената (аката) локалне управе;
   - Вршење протоколарних послова за потребе предсједника општине, организовање послова око прославе 28. октобра, Дана Општине Херцег Нови;
   - Обављање послова у вези са остваривањем сарадње са Скупштином и Владом Црне Горе, државним и правосудним органима, општинама Црне Горе и другим општинама и градовима у иностранству, вршење послова у вези са остваривањем прекограничне и друге међународне сарадње и припремање односно учествовање у припреми пројекта из ове области, остваривање свих облика сарадње са институцијама и тијелима Европске уније, представницима државних и локалних власти у иностранству, амбасадама и другим предствништвима страних држава у Црној Гори, припрема састанке предсједника општине са представницима других држава и локалних власти из других држава и активно учествује у раду;
   - Поступање по представкама и притужбама грађана и правних лица на рад органа локалне управе;
   - Утврђивање чињеница у вези са основаности представки и притужби и припрема одговоре за Предсједника општине, обавља сарадњу са пословним банкама и другим финансијским институцијама;
   - Управљање кадровима које се остварује кроз спровођење закона и других прописа о локалним службеницима и намјештеницима, израду прописа из области службеничких и намјештеничких односа, праћење оцјењивања рада службеника и намјештеника, припрему програма усавршавања службеничког кадра и приправника након сагледавања и анализирања потребе органа за усавршавањем и обуком, организовање обука и усавршавања, координацију активности око обуке запослених кроз сарадњу са државним органом Управе за кадрове и Заједницом општина, припрему извјештаја и информација у области управљања кадровима, успостављање централне кадровске евиденције, евиденција интерног тржишта рада, службеника на располагању, програма посебног стручног оспособљавања, сарадњу са Службом за заједничке послове и информационе системе ради успостављања централне кадровске евиденције, сарадњу са Секретаријатом за финансије;
   - Вршење послова везаних за примјену Закона о државним службеницима и намјештеницима, израда интерних прописа и процедуза везаних за права из области рада, спровођење поступка јавног оглашавања слободних радних мјеста и њихова реализација, доношење рјешења о заснивању, престанку радног односа и распоређивању службеника и намјештеника, ррјешавање о правима и обавезама запослених, праћење рада приправника, као и вршење свих административно-стручних послова у вези праћења стања из радног односа и у вези са радним односом, као што су евиденције, извјештаји, пријаве и одјаве у вези радног односа и престанка радног односа;
   - Евидентирање долазака и одлазака на посао и са посла као и излазака током радног времена ради сачињавања листе радних сати и обраде података за обрачун зарада запослених и достављање листа органу надлежном за послове финансија;
   - Предузимање активности у вези са реорганизацијом и рационализацијом локалне управе у сарадњи са надлежним органом управе;
   - Припрема нацрт и коначни кадровски план;
   - Вршење других послова које јој повјери предсједник општине у спровођењу функције извршног органа у складу са Законом, Статутом и другим прописима.
   - Обезбјеђивање јавности и транспарентности рада органа Општине и учешћа становништва у вршењу јавних послова, вођење и ажурирање wеб-сајта Општине, објављивање нацрта аката које доноси Скупштина и предсједник општине, објављивање Плана и програма учешћа локалног становништва у доношењу одлука и других аката, објављивање обавјештења о организовању трибина и округлих столова, објављивање извјештаја о резултатима јавне расправе, дневног реда сједница Скупштине, донијетих аката, обавјештавање о активностима које предузимају органи локалне самоуправе и управе;
   - Организовање функционисања службе информатике за органе локалне управе, јавне службе и установе чији је оснивач локална самоуправа, у циљу успостављања јединственог информационог система;
   - Планирање и учествовање у пројектовању, имплементацији и реализацији информационог система у општини и позивног центра, израђивање плана, предлагање и организовање увођења нових програмских система и стара се о усавршавању постојећих;
   - Давање упутства за коришћење подсистема: израђивање планова за опремање, набављање опреме и предузимање мјера за одржавање рачунарских средстава, старање о функционисању рачунарске мреже и размјени података у њима;
   - Спровођење и организовање мјера заштите података;
   - Слободан приступ информацијама.
Ради обезбјеђења ефикасног, економичног и ефективног вршења послова из дјелокруга Кабинета предсједника општине образују се у оквиру Кабинета:
- Одсјек за информационе системе и информисање;
- Служба за кадрове;
- Канцеларија за међународну сарадњу.

Потпредсједници Општине

  • четвртак, 27 фебруар 2014 11:10

Потпредсједници општине:

 - Весна Самарџић, МСц туризма

 - Милош Коњевић, дипл. менаџер

Биографије:

- Весна Самарџић, рођена 5.10.1979. године у Котору. Основну школу завршила у Рисну, а средњу туристичку школу у Херцег Новом. Дипломирала, а након тога и магистрирала на Универзитету Црне Горе - Факултету за туризам и хотелијерство, у Котору 2012. године.
Од 2001. до 2009. године радила као секретар у Мјесној заједници Баошићи. Након тога, до 2013. и од 2016. до 2017. била запослена као Координатор за мјесне заједнице у Општини Херцег Нови. Од 2013. до 2015. и од 2017. до данас била секретар Секретаријата за локалну самоуправу.
У периоду од 2012. до 2019. похађала 13 обука из области друштвених дјелатности, Ипа програма прекограничне сарадње, социјале и социјалног становања. Учествовала у студијској посјети Универзитету за науку и технологију у Суџуу, Кина 2008. у оквиру међународног техничког тренинга о заштити животне средине у трајању од 45 дана.
Објавила научне радове: „Значај хидрографских ресурса за одрживи туристички развој Црне Горе“, ВИИ Међународни научни скуп Медитерански дани Требиње 2012, Туризам: изазови и могућности – Туристичка привреда и повезане теме, стр. 343-351, Тематски зборник ИСБН 978-86-7329-096-6, ЦОБИСС.БХ-ИД 2222360, (штампано издање), Требиње и „Хидрографски ресурси као детерминанта одрживог туристичког развоја“, Зборник радова ВИИИ Мајске конференције о стратегијском менаџменту МКСМ012, стр. 759-767, ИСБН 978-86-80987-96-5 (штампано издање), Бор.
Члан СНП Црне Горе од 2000.год., члан Главног одбора и Извршног одбора СНПЦГ, потпредсједник Општинског одбора СНП, била  одборник у локалном парламенту у 2 мандата.

- Милош Коњевић, рођен 12.08.1977.године у Котору. Дипломирао је пословни менаџмент на факултету у Београду и стекао звање менаџера. Свој радни стаж започео је 1997.године од кад ради у више приватних фирми. Од 2005.године је приватни предузетник и сувласник је два угоститељска објекта. У периоду од 2012/13 био је управник Спортског центра Игало 2013-2015, предсједник ОФК Игало 2015-2016, волонтирао је у Агенцији за изградњу и развој Херцег Нови. Биран је у Скупштину Општине у три мандата. Ожењен је и отац два сина.

 


Надлежности

Извод из Статута Општине Херцег-Нови ("Службени лист Црне Горе - општински прописи", бр. 001/19 од 09.01.2019.)

 

Члан 89

Потпредсједник Општине

Општина има два потпредсједника.

Члан 90

Потпредсједник Општине прати рад органа локалне управе и јавних служби у областима за које га задужи предсједник општине и стара се о спровођењу политика у тим областима.
Потпредсједник Општине кога одреди предсједник Општине замјењује предсједника Општине у случају његове одсутности или спријечености да обавља функцију, у оквиру овлашћења која му предсједник повјери.
Мандат потпредсједника траје колико и мандат предсједника Општине.
Изузетно, у случају престанка мандата предсједника Општине, потпредсједнику Општине кога одреди Скупштина да врши функцију предсједника Општине, мандат траје до избора новог предсједника Општине, у складу са законом.

Члан 91

Потпредсједнику Општине престаје мандат прије истека времена на које је изабран разрјешењем, подношењем оставке и по сили закона.

Члан 92

Потпредсједник Општине може бити разрјешен прије истека мандата уколико послове које му повјери предсједник Општине не обавља у складу са законом.
Потпредсједник Општине може поднијети оставку, о чему обавјештава предсједника Општине.
Потпредсједнику Општине престаје мандат по сили закона у случајевима утврђеним за престанак мандата по сили закона предсједнику Општине.

Питајте Предсједника општине!

  • четвртак, 27 фебруар 2014 11:08

Форма

Извјештаји о раду Предсједника општине у остваривању функције локалне самоуправе

  • четвртак, 27 фебруар 2014 11:07

 

Извјештај за период јануар - децембар 2018. године (.pdf, 1.42 Mb)

Информација о активностима у периоду од априла 2014 до фебруара 2015 (.pdf, 100kB)

Извјештај за период јануар - децембар 2012. године (.pdf, 118kB)
(дат на IX редовној сједници Скупштине општине одржаној 17.4.2013. године)

Извјештај за период јануар - децембар 2011. године (.pdf, 118kB)
(дат на IV редовној сједници Скупштине општине одржаној 14.9.2012. године)

Извјештај за период јануар - децембар 2010. године  (.pdf, 111kB)
(дат на XXIV редовној сједници Скупштине општине одржаној 6.7.2011. године)

Извјештај за период јануар - децембар 2009. године  (.pdf, 174kB)
(дат на XVI редовној сједници Скупштине општине одржаној 16.4.2010. године)

Air Jordan Release Dates Calendar

testimonials icon

 Ваше мишљење нам је важно!

 vodic
Водич кроз поступке

 

zahtjev i orasci simbol
    Захтјеви и обрасци

 

konkursi

 Огласи и конкурси