grbHNnew
Oпштина Херцег-Нови
Званична интернет презентација

Локална управа

Сједнице радних тијела

Поштовани посјетиоци,

са ове странице можете преузети Извјештаје са сједница Радних тијела Скупштине општине (сазив Скупштине на основу резултата избора од 07.05.2017.годинеИзвјештаји сједница су спаковани хронолошки, а документи су у формату .pdf.

 

 

 Извјештај са сједнице одржане //.//.////
 

 

Транспарентност рада Скупштине

.

Локални избори 2017

 • понедјељак, 27 фебруар 2017 13:00

Поштовани посјетиоци,

на овој страници су хронолошки објављена сва акта достављена из Општинске изборне комисије за Локалне изборе који ће се одржати 7. маја 2017. године.


КОНАЧНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ ХЕРЦЕГ-НОВИ

ПРИВРЕМЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ ХЕРЦЕГ-НОВИ


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Увјерење о избору одборника ОИК-4/19-2


Изборни календар број: ОИК-6-1/17 од 27.02.2017. године

- УПУТСТВО О ПОСТУПКУ ДАВАЊА ПОТПИСА БИРАЧА ЗА ПОДРШКУ ИЗБОРНОЈ ЛИСТИ ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА- ПОСЛАНИКА СА ОБРАСЦЕМ

- О Б Р А З А Ц ЗА ДАВАЊЕ ПОТПИСА БИРАЧА ЗА ПОДРШКУ ИЗБОРНОЈ ЛИСТИ ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА – ПОСЛАНИКА

Образац PG-1

Образац PG-2

Образац PG-3

Образац PG-4

Образац PG-5

Образац PG-6

- Одлука ОИК-11-1/17 од 07.03.2017. године , о начину утврђивања изборне листе.

- Обавјештење ОИК-11-3/17, о документацији која је потребна за подношење изборне листе.

- Закључак о именовању представника и замјеника опуномоћеног представника у проширени састав ОИК за избор одборника у СОХН

- Обавјештење ОИК-62-1/17, o жријебу за редосљед на збирној изборној листи за избор одборника у СОХН

- Рјешење ОИК-39-2/17

- Закључак о именовању опуномоћеног представника и замјеника опуномоћеног представника у проширени састав општинске изборне комисије

- Рјешење о одређивању бирачких мјеста за избор одборника у Скупштини општине Херцег Нови

- ЗБИРНА ИЗБОРНА ЛИСТА за избор одборника у Скупштини општине Херцег-Нови на изборима који ће се одржати 07. МАЈА 2017.године

- Закључак о именовању опуномоћеног представника у проширени састав ОИК за избор одборника у СОХН, 21.04.2017. године

- Правила о гласању путем писма

- Правила о раду бирачких одбора

- Приручник за обуку бирачких одбора

- Рјешење о закључењу бирачког списка за избор одборника у СОХН на изборима који су расписани за 07.05.2017. године

- Закључак о именовању опуномоћеног представника и замјеника опуномоћеног представника у проширени састав ОИК за избор одборника у СОХН

- Закључак о именовању опуномоћеног представника у проширени састав ОИК за избор одборника у СОХН

- Закључак о именовању опуномоћеног представника и замјеника опуномоћеног представника у проширени састав ОИК за избор одборника у СОХН

 


- Рјешење о утврђивању и проглашењу изборне листе под називом ЦРНОГОРСКА

- Рјешење о утврђивању и проглашењу изборне листе под називом Алекса Бечић - Демократе -  Побједе, а не подјеле

- Рјешење о утврђивању и проглашењу изборне листе под називом ИЗБОР - НОВИ ДА

- Рјешење о утврђивању и проглашењу изборне листе под називом НОВСКА ЛИСТА

- Рјешење о утврђивању и проглашењу изборне листе под називом ДЕМОКРАТСКИ ФРОНТ- НОВИ ИЛИ ОН

- Рјешење о утврђивању и проглашењу изборне листе под називом ХЕРЦЕГ-НОВИ Сигурним кораком, за Црну Гору! ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА СОЦИЈАЛИСТА- Мило Ђукановић

- Рјешење о утврђивању и проглашењу изборне листе под називом ДЕМОС - ПРАВО ЗА БУДУЋНОСТ ЗА ХЕРЦЕГ-НОВИ

- Рјешење о утврђивању и проглашењу изборне листе под називом СНП - СОЦИЈАЛИСТИЧКА НАРОДНА ПАРТИЈА ХЕРЦЕГ-НОВИ - МР.ДАНИЈАЕЛА ЂУРОВИЋ - УСТАНИ И ПОБИЈЕДИ, САМО ЗА НОВИ!

- Рјешење о утврђивању и проглашењу изборне листе под називом СДП УРА - ВАЗДА

- Рјешење о утврђивању и проглашењу изборне листе под називом ГРАЂАНСКА ЛИСТА ЗА ХЕРЦЕГ-НОВИ - МИШО ШКОБАЉ

- Рјешење о утврђивању и проглашењу изборне листе под називом БОКЕЉСКИ ДЕМОКРАТСКИ САВЕЗ

- Рјешење о утврђивању и проглашењу изборне листе под називом СОЦИЈАЛДЕМОКРАТЕ - ИВАН БРАЈОВИЋ - ДОСЉЕДНО ЗА ХЕРЦЕГ-НОВИ


 

 

 

 

 

 

 

Аналитичке картице Спортског центра Игало

Поштовани посјетиоци,

на овој страници објављиваћемо документа Спортског центра Игало у складу са члан 19 Закона о финансирању политичких партија ("Сл. лист Црне Горе", бр. 42/11 од 15.08.2011, 60/11 од 16.12.2011, 01/12 од 04.01.2012, 10/14 од 26.02.2014, 25/14 од 12.06.2014).


 

 

Измјењен термин одржавања 10. редовне сједнице Скупштине општине Херцег-Нови

Zastave2Предсједник Скупштине општине Андрија Радман обавјештава да ће 10. редовна сједница Скупштине општине Херцег-Нови, сазвана за 11. јун 2015. године, почети у 10 часова, а не у 8:30 часова, како је раније било најављено.

Општа акта

 

Поштовани посјетиоци,

за преузимање користите десни клик и избор Save link as.. или Save target as... и отворите акт  по преузимању на свој рачунар. Са лијевим кликом отварате акт у новом прозору.

 

 1. Статут Општине Херцег-Нови
 2. Пословник Скупштине општине Херцег-Нови
 3. Одлука о организацији и начину рада локалне управе
 4. Одлука о додјели награда Општине Херцег-Нови
 5. Одлука о локалним административним таксама
 6. Одлука о накнади за комунално опремање грађевинског земљишта
 7. Одлука о употреби грба и заставе Општине
 8. Одлуку о висини боравишне таксе
 9. Одлуку о висини, начину обрачунавања и плаћања чланског доприноса у Туристичкој организацији Општине Херцег-Нови
 10. Одлуку о локалним комуналним таксама
 11. Одлука о прирезу порезу на доходак физичких лица
 12. Одлука о начину и роковима плаћања туристичке таксе
 13. Одлука о увођењу пореза на непокретности
 14. Одлука о комуналном реду
 15. Одлука о оснивању склоништа за заштиту напуштених и изгубљених паса
 16. Одлука о  кућном реду у стамбеним зградама
 17. Одлука о стипендирању студената послије завршене прве године студија
 18. Одлука о условима и критеријумима за откуп изграђеног грађевинског земљишта
 19. Одлука о измјени и допуни Одлуке о зарадама локалних службеника и намјештеника у Општини Херцег-Нови

 

 

 

Институт "слободна столица"

 

Статутом Општине Херцег-Нови и Пословником Скупштине Општине Херцег-Нови дефинисан је институт "слободна столица" који омогућава представницима невладиних организација да активно учествују на сједницама Скупштине општине.

Извод из Пословника Скупштине Општине Херцег-Нови:

Члан 145

Учешће невладиног сектора у раду Скупштине и њеним радним тијелима остварује се на начин што предсједник Скупштине обезбјеђује невладним организацијама учешће њеног овлашћеног представника у расправи и претресу питања од интереса за невладине организације и локално становништво, без права одлучивања ("слободна столица").

Члан 146

Невладине организације које могу бирати представнике невладине организације и чији представници могу бити бирани за учешће по појединим тачкама дневног реда кроз институт "слободне столице" морају испуњавати сљедеће критеријуме:

- да је невладина организација регистрована најмање годину дана од дана пријављивања Служби Скупштине;

- да невладина организација има сједиште у Херцег-Новом;

- да је невладина организација у прошлој години: реализовала пројекте у вриједности изнад 5.000 еура или реализовала најмање један пројекат подржан од стране међународног донатора или учествовала у најмање једној кампањи или реализовала најмање двије једнократне акције или учествовала са конкретним предлозима у најмање 3 јавне расправе на нивоу локалне самоуправе;

- да невладина организација у својим актима има утврђен интерес за предметну област;

- да невладина организација има чланове који познају предметну тему и има чланове и сараднике са стручним референцама у одређеној области.

Невладине организације дужне су доставити Служби Скупштине одговарајућу документацију којом се потврђује испуњеност критеријума из става 1 овог члана.

Члан 147

Невладина организација која има интерес да учествује у раду Скупштине кроз институт "слободне столице" дужна је да достави сљедећа документа Служби Скупштине:

- Статут организације,

- Одлуку о оснивању,

Захтјев за коришћење права "слободне столице" овјерен од надлежног органа организације.

Члан 148

Служба Скупштине води евиденцију о невладним организацијама које испуњавају критеријуме из члана 39 ове одлуке.

Дио документације о невладним организацијама су акти прописани чланом 40 ове одлуке.

Невладине организације које се налазе у евиденцији Службе Скупштине позива предсједник Скупштине на заједнички састанак поводом свих тачака дневног реда који се одржава у Скупштини, 10 дана прије одржавања сједнице Скупштине.

Одлуку о представницима невладних организација по појединим тачкама дневног реда доносе саме присутне невладине организације међусобним договором или гласањем.

Изабрани представник невладине организације не може бити члан политичке партије, посланик, одборник, државни или локални функционер.

Заједнички састанак невладних организација води представник Службе Скупштине.

Записник са заједничког састанка невладних организација сачињава представник Службе Скупштине и доставља га Предсједнику Скупштине.

Предсједник Скупштине позива представнике невладних организација да учествују на сједници Скупштине по појединим тачкама дневног реда најкасније 5 дана прије одржавања сједнице.

Одлука о представницима невладних организација у "слободној столици" по појединим тачкама дневног реда објављује се на веб-сајту општине.

Одлуке Скупштине општине

Поштовани посјетиоци,

на наредним страницама налазе се Одлуке које су  усвојили одборници Скупштине општине Херцег-Нови. Ради прегледности, Одлуке су груписане по годинама и по одржаним сједницама Скупштине на којима су донешене. Све Одлуке су са информацијом о датуму објављивања у Службеном листу  и његовим бројем.

Одлуке донешене на сједницама Скупштине општине Херцег-Нови :

 

Радна тијела Скупштине

 

За разматрање и претресање питања из надлежности Скупштине, предлагање аката и вршење других послова из надлежности Скупштине, образују се одбори и савјети.


Одбори Скупштине:

 

1. ОДБОР ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊА
 
- Мирко Џуовић, предсједник
- Борис Сеферовић, члан
- Јован Суботић, члан
- Саша Кулиновић, члан
- Драган Јанковић, члан
- Ранко Коњевић, члан
- Александар Шкобаљ, члан
 
2. ОДБОР ЗА СТАТУТ И ПРОПИСЕ
 
- Мирко Џуовић, предсједник
- Владана Кундачина, члан
- Симонида Кордић, члан
- Саво Марић, члан
- Драгана Станишић, члан
- Драган Јанковић, члан
- Андрија Радман, члан
 
3. ОДБОР ЗА ТУРИЗАМ И ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ
 
- Никола Самарџић, предсједник
- Милан Бошковић, члан
- Симонида Кордић, члан
- Зинаида Миљковић, члан
- Младне Ивановић, члан
- Боривој Вуковић, члан
 
4. ОДБОР ЗА КОМУНАЛНО-СТАМБЕНУ ДЈЕЛАТНОСТ
 
- Живко Крунић, предсједник
- Ђорђе Василевски, члан
- Милан Бошковић, члан
- Саша Кулиновић, члан
- Александар Шкобаљ, члан
- Ранко Коњевић, члан
- Младен Кадић, члан
 
5. ОДБОР ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
 
- Тамара Вујовић, предсједник
- Ђорђе Василевски, члан
- Живко Крунић, члан
- Јован Суботић, члан
- Саша Кулиновић, члан
- Марио Килибарда, члан
- Нада Караџић, члан
- Младен Ивановић, члан
- Татјана Фанфани, члан
 
6. ОДБОР ЗА ПЛАНРИАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА
 
- Јован Суботић, предсједник
- Тамара Вујовић, члан
- Ненад Секулић, члан
- Симонида Кордић, члан
- Слободан Радовић, члан
- Славко Вавић, члан
- Татјана Фанфани, члан
 
7. ОДБОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
 
- Борис Сеферовић, предсједник
- Миладин Видаковић, члан
- Петар Поробић, члан
- Саво Марић, члан
- Зинаида Миљковић, члан
- Маја Бакрач, члан
- Сузана Томановић, члан
 
8. ОДБОР ЗА ИМОВИНСКО ПРАВНА РАСПОЛАГАЊА
 
- Драгана Станишић, предсједник
- Ненад Секулић, члан
- Миладин Видаковић, члан
- Борис Сеферовић, члан
- Саво Марић, члан
- Младен Кадић, члан
- Невена Кековић, члан

Поткатегорије

 

Поштовани посјетиоци,

са ове странице можете преузети комплетне материјале за сједнице Скупштине општине (сазив Скупштине на основу резултата избора од 14.12.2014.године, сазив Скупштине на основу резултата избора од 6.4.2008.године, и сазив Скупштине на основу резултата избора од 7.4.2012.године ).
Комплети сједница су спаковани хронолошки, по настанку, у формату .zip. Документи унутар пакета су у формату .pdf.

testimonials icon

 Ваше мишљење нам је важно!

 vodic
Водич кроз поступке

 

zahtjev i orasci simbol
    Захтјеви и обрасци

 

konkursi

 Огласи и конкурси