logo
Oпштина Херцег-Нови
Званични интернет портал

Завршен и предат Нацрт ПУП-а Херцег-Нови

NAsPredPUP31102017Нацрт Просторно урбанистичког плана (ПУП) Херцег-Нови завршен је и званично предат наручиоцу, Општини Херцег Нови. Предсједнику Општине Стевану Катићу нацрт је предао тим обрађивача Агенције за изградњу и развој Херцег-Новог, на челу са директором Бором Лучићем и стручни руководилац тима, проф.др Милица Бајић Брковић.

У наредном периоду општински Секретаријат за просторно планирање и изградњу упутиће Нацрт ПУП-а на мишљење надлежним органима, институцијама и јавним предузећима локалне управе, у скалду са Законом о уређењу простора и изградњи објеката.

По добијеним сагласностима Нацрт се доставља на мишљење надлежном Министарству, а кад Министарство да позитивно мишљење може се ићи на јавну расправу, заједно са Нацртом Извјештаја о стратешкој процјени утицаја на животну средину.

По одржаној јавној расправи слиједи израда Предлога Плана, који се доставља на сагласност надлежним органима. Након прибављања свих сагласности Предлог ПУП-а иде на усвајање у Скупштини општине Херцег-Нови.

Pup31102017Израда Нацрта Просторно-урбанистичког плана трајала је 15 мјесеци, током којих је Агенција остварила сарадњу са Општином Херцег-Нови, Министарством одрживог развоја и туризма, Републичким заводом за урбанизам и пројектовање, Управом за некретнине, Управом за заштиту културних добара, МОНСТАТ-ом, градским јавним предузећима, Агенцијом за развој и заштиту Орјена.

Такође, остварена је сарадња са грађанима, и то директно кроз три радионице, али и индиректно путем спроведених анкета.

На изради Нацрта учествовала су 34 експерта и сарадника из 16 различитих области, а послом је руководила професор др Милица Бајић Брковић, истакнути стручњак у области урбанизма.

Обрађене су следеће теме: природне карактеристике планског подручја, становништво и социјални развој, друштвене дјелатности, привреда, пољопривреда, просторна организација, урбани и рурални развој, туризам, здравствени туризам, транспортни систем, хидротехничка инфраструктура, електроенергетска инфраструктура, електронска комуникациона (телекомуникациона) инфраструктура, енергетска ефикасност и ОИЕ, животна средина, природна добра, културна добра, генерална урбанистичка рјешења за Херцег-Нови, Игало и Зеленику, стратешки приоритети, инвестиције, правила уређења простора, смјернице за спровођење планског документа, смјернице за примјену ПУП-а на донијете локалне планске документе и смјернице за примјену ПУП-а ОХН на планске документе чија је израда у току.