logo
Oпштина Херцег-Нови
Званични интернет портал

Расписан Јавни оглас за предлагање кандидата за чланове Савјета за развој и заштиту локалне самоуправе

ZOP2017Предсједник Општине Херцег-Нови Стеван Катић расписао је Јавни оглас за предлагање кандидата за чланове Савјета за развој и заштиту локалне самоуправе.

Како је у Јавном огласу наведено, у Савјет за развој и заштиту локалне самоуправе бира се 7 чланова.

Чланове савјета Скупштина бира из реда угледних грађана и стручњака за поједине области од значаја за функционисање и развој локалне самоуправе и заштиту локалног становништва, као што су: планирање и уређење простора, туризам, финансије, заштита животне средине и енергетска ефикасност, култура, образовање и спорт, заштита и развој сеоског подручја, приватни сектор производње и услуга, функционисање органа локалне управе и друге.

Кандидате за чланове Савјета предлажу: мјесне заједнице, стручне институције, привредне организације, невладине организације, као и стручна удружења.

За чланове Савјета не могу бити предлагани: посланици и одборници, локални функционери, старјешине локалне управе, руководећи радници јавних служби чији је оснивач Општина, изабрана, именована и постављена лица у Влади Црне Горе и другим органима државне управе, предсједници политичких партија, чланови предсједништва, чланови извршних и главних одбора странака као и други страначки функционери, лица која су правоснажно осуђена за кривично дјело против службене дужности или су правоснажно осуђивана за неко друго кривично дјело за које је изречена казна затвора у трајању дужем од шест мјесеци.

Рок за предлагање кандидата је 30 дана од дана објављивања огласа. Предлози се достављају Служби Скупштине општине Херцег Нови, Трг Маршала Тита 2, са назнаком „Одбор за избор и именовања Скупштине општине Херцег-Нови“.

Текст Јавног огласа можете погледати и преузети овдје.