Притисак Основног суда на рад Општине Херцег Нови: Пресуду донијели по неважећој одлуци

OHNZG2019Најновијом пресудом Основног суда у Херцег Новом наставља се притисак на рад Општине Херцег Нови. Након што се у јулу 2017. године десио преседан када је овај суд рјешењем забранио Скупштини општине Херцег Нови да изврши измјену Одлуке о учешћу Општине Херцег Нови у рјешавању стамбених питања државних службеника и намјештеника, чиме се судска власт уплела у Уставом и законом гарантоване надлежности локалне самоуправе, притисак се наставља новом пресудом судије Тање Видић којом се дјелимично усваја захтјев бившег начелника Центра безбједности Херцег Нови Петра Огњеновића.

Пресудом Основног суда у Херцег Новом дјелимично је усвојен тужбени захтјев Петра Огњеновића, бившег начелника Центра безбједности Херцег Нови, којим се обавезује Општина Херцег Нови да из основа накнаде штете због неизвршења одлуке СО Херцег Нови од 26.09.2016. године исплати тужиоцу износ од 133.300,40 € са законском затезном каматом од дана пресуђења па до исплате, као и трошкове парничног поступка у износу од 1.691,39 €.
Очигледно, Суд занемарује чињеницу да је Одлука на основу које Петру Огњеновићу досуђује накнаду штете  измијењена на сједници одржаној 11.08.2017.године и избрисан је став 2 члан 3 на који се позива Петар Огњеновић, тако да важећа Одлука не садржи правни основ по коме би Општина могла бити обавезана да му надокнади штету коју он потражује у висини тржишне вриједности стана од 136 m2.
Раније је Петар Огњеновић поднио иницијативу за оцјену уставности и законитости члана 2 став 3 Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о учешћу Општине Херцег Нови у рјешавању стамбеног питања државних службеника и намјештеника.  Његова иницијатива је одбачена од стране Уставног суда Црне Горе, који је цијенио да не постоје правне претпоставке да оцјењује оспорену одредбу у садржинском смислу, као ни то да ли је брисана измјена требала и даље егзистирати у правном промету.
Рјешење Уставног суда упућује на јасан закључак да је Одлука о измјенама и допунама Одлуке о учешћу Општине Херцег Нови у рјешавању стамбеног питања државних службеника и намјештеника законита и уставна, па је скандалозна одлука Основног суда у Херцег Новом да се по неважећој одлуци досуди Петру Огњеновићу износ од чак 133.300,40€ на име наводне накнаде штете због неизвршења неважеће одлуке.
Посебно забрињава то што је Основни суд у Херцег Новом овакву одлуку донио не желећи да уважи доказне предлоге од стране Општине, нити да саслуша свједоке који су учествовали у изради и доношењу Одлуке о учешћу Општине Херцег Нови у рјешавању стамбених питања државних службеника и намјештеника и измјенама и допунама исте.
Општина Херцег Нови ће уложити жалбу на поменуту пресуду, како би заштитила своја права и спријечила ову опструкцију рада од стране судија Основног суда у Херцег Новом.
Важно је напоменути да важећа Одлука о учешћу Општине Херцег Нови у рјешавању стамбеног питања државних службеника и намјештеника не обавезује Општину Херцег Нови на било какво чињење Петру Огњеновићу, као и да Огњеновићу  није причињена штета, тачније ни у ком дијелу није умањена његова имовина нити је био изложен неким трошковима.
Одговорним поступањем у овом случају, Општина је осигурала да измјенама и допунама Одлука о учешћу у рјешавању стамбених питања државних службеника и намјештеника буде исправљена грешка из претходног периода - број станова је са првобитно планираних 44 увећан је за четири и ријешено је стамбено питање 48 породица.
Општина је осигурала да у овом поступку сви буду третирани једнако, јер није  била прихватљива Одлука којом је један човјек без основе привилегован у односу на остале државне службенике и намјештенике, који остају да живе и раде у Херцег Новом. Тако је Центру безбједности Херцег Нови умјесто 10 опредијељено 11 станова, па је Огњеновић имао могућност да учествује и евентуално купи стан по истим, повољним условима као и други службеници.

КАБИНЕТ ПРЕДСЈЕДНИКА
ОПШТИНА ХЕРЦЕГ НОВИ

                                                                                                                                                        

FaLang translation system by Faboba