grbHNnew
Oпштина Херцег-Нови
Званични интернет портал

Почиње израда Стратешког плана развоја Oпштине Херцег-Нови

herceg novi aerial viewПредсједник Општине Херцег-Нови Стеван Катић донио је одлуку о приступању изради Стратешког плана развоја општине Херцег Нови за период 2020-2027. године.

Стратешким планом ће бити утврђено постојеће стање развоја јединице локалне самоуправе, општи циљ развоја, стратешки циљеви са приоритетима за њихово остваривање, мјере и смјернице за остваривање Стратешког плана, орјентациона средства за спровођење Стратешког плана, начин њиховог обезбјеђивања и друга питања од значаја за развој.
Израда Стратешког плана биће у складу са Правилником о методологији за израду Стратешког плана развоја јединице локалне самоуправе („Сл. лист Црне Горе“, број 68/16), а рок за завршетак Предлога је шест мјесеци. Израду Стратешког плана финансира Општина Херцег Нови.
Предсједник опшине ће рјешењем именовати Координатора, Радну групу за припрему Стратешког плана и Консултативну групу.
Стратешки план се доноси на период од 7 (седам) година, након добијене сагласности Министарства економије о усклађености са Стратегијом регионалног развоја Црне Горе, наведено је у Закључку.