Катић: Општина Херцег Нови ће урадити све што је у њеној моћи да помогне грађанима и привреди

zastavahnkulaОпштина Херцег Нови предложиће сет мјера подршке и олакшица за грађане и привреду, као и мјера за рационализацију трошкова локалне самоуправе, који ће бити упућени Скупштини Општине Херцег Нови да се изјасни по хитном поступку.

Са исте сједнице треба да буду упућени захтијеви Влади Црне Горе којим би се олакшало редовно функционисање свих локалних самоуправа у држави.
Како је информисао предсједник Општине Херцег Нови Стеван Катић, предложене мјере су у надлежности Општине и могу знатно олакшати редовно функционисање у овом тешком периоду за све грађане, привреду и локалну заједницу.
1.    Ослобађање плаћања камате за сва правна и физичка лица по основу задужења  пореза на непокретности за 2020. годину до 31.12.2020.године.
2.    Одлагање принудне наплате по основу укупног доспјелог дуга када је у питању порез на непокретности до 31.12.2020.године, односно 31.3.2021 на основу споразума са сваким дужником понаособ и дефинисане динамике по том основу.
3.    Ослобађање плаћања закупа станова у власништву Општине за социјално угрожене категорије становништва за вријеме трајања епидемије.
4.    Ослобађање плаћања закупа објеката (пословни простори, привремени објекти и др.) у власништву Општине, за субјекте који не раде у овом периоду, закључно са проглашењем краја епидемије.
5.    Ослобађање плаћања комуналне таксе за јавне површине у функцији угоститљских тераса за вријеме трајања епидемије.
6.    Одлагање плаћања приреза порезу на доходак физичких лица за 90 дана, за све оне који не обављају привредну дјелатност усљед епидемије корона вируса.
7.    Једнократна социјална помоћ за домаћинства која су због ситуације изазване пандемијом корона вируса остала без прихода, као и ослобађање од плаћања рачуна за воду и одвоз смећа за вријеме трајања пандемије.
8.    Ослобађање плаћања рачуна за одвоз смећа за све привреднике који не раде за вријеме трајања епидемије.
9.    Забрана утуживања по основу рачуна за воду и одвоз смећа за вријеме трајања епидемије, након тога, а на основу склопљеног споразума са сваким дужником дефинисати динамику плаћања на рате.
10.     У периоду трајања епидемије свим потрошачима омогућићемо редовну испоруку воде без обзира на неизмирена дуговања.

Рационализација свих трошкова локалне управе, предузећа и установа чији је оснивач Општина

Због значајног смањења прихода буџета Општине, уводе се обавезне мјере рационализације свих трошкова и за сва предузећа и установе чији је оснивач Општина Херцег Нови. У складу са овим мјерама:
•    Укидају се прековремени сати за све запослене у локалној самоуправи изузев запослених у Служби заштите и спашавања и Служби комуналне полиције и инспекцијског надзора
•    Укидају се исплате варијабилног дијела зараде, смањују се додаци на зараду и укидају накнаде у комисијама и радним тијелима са циљем да се укупан фонд зарада смањи за 10% на овакав начин
•    Укида се репрезентација свим јавним функционерима.
•    Уводе се мјере максималне економичности и смањивања трошкова по свим потрошачким јединицама буџета Општине.
•    У периоду од 60 дана неће се покретати отворени позиви јавних набавки,осим по хитним поступцима у случају потребе.

Захтјеви ка Влади Црне Горе

Како би локална самоуправа функционисала несметано,захтјевамо од Владе Црне Горе да донесе следеће мјере, а тичу се олакшавања функционисања свих локалних самоуправа у Црној Гори:
•    Одлагање плаћања обавеза по основу пореза и доприноса за општине и јавне установе и предузећа чији је оснивач општина са могућношћу репрограма тих обавеза до 30.06.2021 године.
•    Предлажемо измјену Закона о финансирању локалне самоуправе којим се Општинама омогућава дужи рок за краткорочна кредитна задужења или поједностављење процедуре за дугорочно задужење.
•    Као алтернативу овом предлажемо да држава обезбједи посебан фонд из којег би се вршила позајмица општинама за редовно функционисање.
•    Дио средстава која су опредељена као бесповратна помоћ Црној Гори из ЕУ фондова, усмјерити према свим Општинама сразмјерно величини.
Сет мјера који се предлаже за грађане и привреду биће упућен ка Скупштини Општине да се изјасни по хитном поступку.
На основу свега изнешеног, сматрамо да ћемо као одговорна локална управа, у мјери могућег и у оквирима законске регулативе, максимално помоћи нашим суграђанима и привредницима. У овом времену сви морамо показати висок ниво одговорности, али и разумјевања и солидарности са свима онима који су се нашли у незавидној ситуацији.

FaLang translation system by Faboba