grbHNnew
Oпштина Херцег-Нови
Званична интернет презентација

Општина Херцег Нови помаже домаћинствима без прихода да превазиђу посљедице епидемије

njegoseva 2Општина Херцег Нови формирала је Комисију за утврђивање једнократне помоћи за породична домаћинства без прихода, ради превазилажења последица епидемије заразне болести Kовид-19.

Право на једнократну помоћ, као вид материјалне подршке, има породица или појединац који је због посебних околности, тачније епидемије вируса Ковид-19 остао без прихода због престанка радног односа. Ово право могу да остваре држављани Црне Горе са пребивалиштем у Херцег Новом, као и странци са одобреним привременим или сталним боравком на територији општине Херцег Нови.
Пословником о раду одређени су критеријуми, начин рада и одлучивања, висина и врста једнократне помоћи и друга питања од значаја за функционисање у поступку расподјеле једнократне помоћи грађанима који су остали без прихода у току епидемије Ковид-19. На челу Комисије је секретарка за локалну самоуправу Весна Самарџић, а у саставу су савјетница предсједника Тамара Вујовић и секретарка за културу и образовање Ана Замбелић Пиштало.
Једнократна помоћ се може утврдити као новчана помоћ или помоћ у роби (храна, прехрамбени артикли, средства за личну хигијену, љекови, медицинска помагала и сл.) или новчаним средствима, стоји у Пословнику о раду.
Висина једнократне новчане помоћи може бити одобрена појединцу и породицама без прихода, у сљедећим износима: појединцу 100 €, двочланој породици 130 €, трочланој породици 180 €, четворочланој породици 200 €, породици са пет и више чланова 250 €. Право на једнократну новчану помоћ појединац или породица могу да остваре једном у току 2020. године.
Захтјев за остваривање права на једнократну новчану подноси се Секретаријату за локалну самоуправу Општине Херцег Нови.
Подносилац захтјева уз захтјев доставља потребну документацију којом доказује чињенице или стања од важности за остваривање наведених права, и то: копију личне карте, изјаву о члановима заједничког домаћинства, доказе о примањима за све чланове домаћинства, рјешење о престанку радног односа за подносиоца захтјева (уз назначене податке о дужини радног односа и висини плате) и жиро-рачун подносиоца захтјева.
На основу достављене документације и по потреби непосредним увидом, Комисија ће оцјењивати постојање чињеница и околности истакнутих у захтјеву и на основу истих предлагати врсту и висину помоћи која ће бити додјељена из буџета локалне управе.