logo
Oпштина Херцег-Нови
Званични интернет портал

Наставак XXIV редовне сједнице – усвојено тринаест тачака

Одборници су једногласно усвојили Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање локалног објекта од општег интереса –трафостанице НДТС 10/0,4 kV, 2 x 1000 kVA, „Жагер“, са прикључним 10 kV каблом, у Бијелој, затим Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање локалног објекта од општег интереса –кабловског 10 kV вода од Расклопишта „Камено“ до КЗ стуба (позиција 1), као и Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање локалног објекта од општег интереса –кабловског 10 кВ вода од Расклопишта „Камено“ до бетонског затезног стуба (позиција А), тип У 12/1000.

Усвојене су и следеће тачке дневног реда:

Предлог Одлуке о утврђивању локације за изградњу локалног објекта од општег интереса-пјешачке комуникације у оквиру уређења терена на потезу од Манастирске улице до Јадранске магистрале,

Предлог Одлуке о закључењу Уговора о преузимању испуњења по судском поравњању бр. Рс.96/12 од 29.11.2012 године,

Предлог Одлуке о закључењу споразума о регулисању међусобних права и обавеза са Дражевић Рајком из Пода,

Предлог Одлуке о продаји катастарске парцеле бр.191/5 К.О. Поди ради комплетирања урбанистичке парцеле,

Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку предсједнице Општине Херцег Нови о измјенама и допунама Одлуке о постављању, грађењу и уклањању привремених објеката,

Предлог Одлуке о прихватању иницијативе за успостављање сарадње и братимљења Општине Херцег Нови – Црна Гора са Градском општином Звездара- Београд, Република Србија,

Предлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о оснивању „Паркинг сервис“ Д.О.О. Херцег Нови и

Предлог Одлуке о измјенама Одлуке о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава невладиним организацијам, као и

Информација у вези са корекцијом сепарата са УТУ у оквиру измјена и допуна ДУП-а “Стара бања-Игало” за УП 122. и 168

и Информација из области образовно-васпитних дјелатности на крају школске 2015/16 године на подручју Општине Херцег Нови.

Засиједање ће бити настављено сјутра, од 9 сати.

Skup13032017У другом дијелу наставка XXIV редовне сједнице одборници Скупштине општине ће се изјаснити по двије тачке дневног реда - Информација о реализацији Одлуке Скупштине општине Херцег Нови број:01-3/26-06 од 28.04.2006.године, као и Програм рада Туристичке организације Херцег Нови за 2017. годину да финансијским планом Туристичке организације Херцег Нови за 2017. годину.