logo
Oпштина Херцег-Нови
Званични интернет портал

Одржана пета редовна сједница СОХН

Skup10042018Одборници локалног парламента усвојили су на петој редовној сједници предлог Одлуке о накнади за комунално опремање грађевинског земљишта за бесправне објекте, предлог Одлуке о измјенама Одлуке о оснивању Туристичке организације Општине Херцег Нови, те предлог Одлуке о задужењу Општине Херцег Нови.

Већина одборника подржала је и предлоге следећих одлука: предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку Одбора директора о краткорочном задужењу ДОО „Водовод и канализација“ Херцег Нови број 05-15/18-1 од 01.02.2018.године., предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о краткорочном задужењу ДОО „Чистоћа“ Херцег Нови број 19/18 од 19.03.2018.године, предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса - уређаја и опреме за мобилну телефонију на локацији РБС „Хотел Делфин“, предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса - уређаја и опреме за мобилну телефонију на локацији РБС „Забрђе“, предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса – изградњу водоводне и канализационе инфраструктуре у насељу Игало – Баре, предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса – уређаја и опреме за фиксну телефонију на локацији РСС „Суторина 1“.

Такође, већином гласова, подржани су и предлози: Одлуке о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса изградњу канализационе инфраструктуре у насељу Чела-Модра плоча, Одлуке о утврђивању локације за постављање односно и зградњу локалног објекта од општег интереса - изградњу канализационе инфраструктуре у насељу Поди-Топови, извјештај о стању уређења простора Општине Херцег Нови за 2017. годину, предлог Програма уређења простора Општине Херцег Нови за 2018. годину, предлог Одлуке о давању сагласности за споразумно рјешавање имовинско-правних односа између Општине Херцег Нови и Брковић Александра и др., предлог Одлуке о измјенама Одлуке о утврђивању основа и критеријума за финансирање активности у спорту.

Усвојени су и предлози Одлуке о измјенама и допуни Одлуке о регулисању друмског саобраћаја и Одлуке о измјени Одлуке о реализацији Пројекта „Њега старих лица“, извјештај предсједника Општине о остваривању функције локалне самоуправе у 2017.години, програм мјера и активности за припрему туристичке сезоне 2018.године, извјештај о пословању Комунално стамбено доо Херцег Нови за 2017. годину са планом и програмом рада за 2018. годину, План и Програм рада ДОО „Водовод и канализација“ Херцег Нови за 2018.годину са Планом прихода и расхода за 2018.годину, извјештај о раду са Финансијским извјештајем Д.О.О. „Чистоћа“ Херцег Нови за 2017.годину и Програм рада за 2018.годину са Финансијским планом за 2018.годину.

Већина одборника подржала је Извјештај о раду Д.О.О. „Спортски центар Игало“ Игало за 2017 годину са Финансијским извјештајем за 2017.годину и Планом и Програмом рада за 2018 годину, Извјештај о раду Агенције за изградњу и развој Херцег Новог у 2017.години са Планом рада и Финансијким планом за 2018.годину, Извјештај о раду Агенције за развој и заштиту Орјена за 2017.годину, Извјештај о раду и финансијски извјештај агенције за газдовање градском луком Херцег Нови за 2017. годину, са планом рада за 2018., Извјештај о раду и ЈУ Дневни центар yа дјецу са сметњама И тескоцама у равоју 2017 годину, са планом рада за 2018., Извјештај о са финансијским извјештајем јавне установе Градски музеј Мирко Комненовић и галерија Јосип Бепо Бенковић, за 2017., са планом и програмом рада и финансијским планом за 2018. годину, Извјештај о раду ЈУ градска библиотека и читаоница Херцег Нови за 2017. годину, извјештај прихода и расхода за период 01.01. до 31.12.2017. године, програм рада за 2018. и финансијки план за 2018., плана рада ЈУК Херцег фест за 2018. год, са финансијским планом за 2018. годину, Извјештај о раду Службе комуналне полиције и инспекцијког надзора од 01.01.2017. до 31.12.2017. године.