logo
Oпштина Херцег-Нови
Званични интернет портал

Шеста редовна сједница Скупштине општине 24. јула

SOHN24072018Предсједник Скупштине општине Херцег Нови Милош Биговић заказао је VI (шесту) редовну сједницу Скупштине општине Херцег Нови за дан 24.07.2018. године (уторак) у великој сали Скупштине општине Херцег Нови, са почетком у 08,30 часова.

На предложеном дневном реду налазе се следеће тачке:

1. Предлог Одлуке о завршном рачуну Буџета Општине Херцег Нови за 2017 годину.

2. Предлог Одлуке о прибављању имовине.

3. Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку предсједника Општине о давању у закуп пословног простора у имовини Општине Херцег Нови путем достављања затворених понуда.

4. Предлог Одлуке о прибављању имовине ради рјешавања стамбених питања службеника и намјештеника запослених у органима локалне управе, посебним и стручним службама Општине Херцег Нови.

5. Предлог Одлуке о рјешавању стамбених потреба локалних службеника и намјештеника куповином стана под повољнијим условима.

6. Предлог Одлуке о стипендирању и награђивању студената.

7. Предлог Одлуке о измјенама и допуни Одлуке о партиципацији трошкова превоза у приградском и међуградском саобраћају за одређене категорије ученика.

8. Предлог Одлуке о начину, поступку и критеријумима расподјеле средстава за подршку женском предузетништву.

9. Предлог Програма подизања спомен-обиљежја на територији Општине Херцег Нови за 2018. годину.

10. Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса – уређаја и опреме за фиксну телефонију на локацији РСС „29 ДЕЦЕМБРА“, Општина Херцег Нови.

11. Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса – Трафостанице НДТС 10/0,4 kV, 2 x 1000 kVA „ЖАГЕР“

са прикључним 10 kV каблом у Бијелој, Општина Херцег Нови.

12. Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса – уређаја и опреме за фиксну телефонију на локацији РСС „УСТАНИЧКА“, Општина Херцег Нови.

13. Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса – изградњу канализационе инфраструктуре у насељу „Водице - Баошићи“, Општина Херцег Нови.

14. Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса – уређаја и опреме за фиксну телефонију на локацији РСС „ЗЕЛЕНИКА“, Општина Херцег Нови.

15. Предлог Одлуке о допунама Одлуке о постављању односно грађењу и уклањању помоћних објеката.

16. Извјештај о раду ДОО „Водовод и канализација“ Херцег Нови са финансијским извјештајем за период јануар-децембар 2017.године.

17. Извјештај о раду „Водацом“ ДОО Тиват, са финансијским извјештајем за 2017 годину.

18. Избор и именовања:

- Предлог Рјешења о именовању чланова Савјета за равноправност полова Општине Херцег Нови.

- Предлог Рјешења о давању сагласности на Одлуку одбора директора друштва са ограниченом одговорношћу „Спортски центар Игало“-Игало о избору извршног директора.

- Предлог Рјешења о давању сагласности на Одлуку Савјета Јавне установе културе „Херцег фест“ Херцег Нови о избору директора.

19. Одборничка питања и одговори.

Материјал за сједницу можете преузети овдје.

Засиједање можете пратити уживо на Радију Херцег-Нови (90 и 102,7 MHz).