grbHNnew
Oпштина Херцег-Нови
Званични интернет портал

Одржана осма редовна сједница Скупштине општине Херцег Нови: Усвојени буџет за 2019. годину и нови Статут Општине

Nas24122018На данашњој, осмој редовној сједници Скупштине општине Херцег Нови одборници локалног парламента усвојили су Предлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о Буџету Општине Херцег Нови за 2018. годину ( “Сл.лист ЦГ-општински прописи” бр.54/18) и Предлог Одлуке о Буџету Општине Херцег Нови за 2019.годину.

Већина одборника подржала је Педлог Статута Општине Херцег Нови, Предлог Пословника о раду Скупштине општине Херцег Нови, као и Предлог Програма рада Скупштине општине Херцег Нови за 2019. годину.

Усвојени су и: Предлог Одлуке о покретању поступка давања у дугорочни закуп земљишта и преносу овлашћења, Предлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о увођењу пореза на непокретности, Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса-објекта канализационе инфраструктуре-пумпне станице „ Игало“, Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса-објекта канализационе инфраструктуре-пумне станице „Милашиновић“, Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о измјенама и допунама Финансијског плана Туристичке организације Херцег Нови за 2018. годину број 987/17, Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план Туристичке организације Херцег Нови за 2019. годину, Предлог Одлуке о условима, начину, поступку и критеријумима за суфинансирање активности у спорту, Предлог Одлуке о усвајању Стратегије за младе Општине Херцег Нови за период од 2019. до 2022.године.

Skup24122018Уз Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса - Јавне расвјете уз магистрални пут Мељине Петијевићи, усвојен је закључак одборника Џуовића да се траса продужи на потез од од кружног тока у Мељинама до одвајања за засеок Русмани на Подима.

У оквиру тачке избор и именовања усвојени су: Предлог Одлуке о именовању три члана Савјета Јавног радио дифузног сервиса Радио Телевизија Херцег Нови Д.О.О, Предлог Рјешења о разрјешењу члана Савјета ЈУК „Херцег Фест“, као и предлози рјешења о разрјешењу и именовању чланова скупштинских одбора.  

Предлог Одлуке о доношењу Просторно-урбанистичког плана Општине Херцег Нови за период до 2030. године повучен је са дневног реда, до добијања сагласности надлежног Министарства.