grbHNnew
Oпштина Херцег-Нови
Званични интернет портал

Заказана 13. редовна сједница Скупштине општине Херцег Нови за 17. јун

skupstina imageПредсједник Скупштине општине Херцег Нови Никола Самарџић заказао је XIII (тринаесту) редовну сједницу за 17.06.2020. године, са почетком у 8.30 часова у Великој сали СОХН, са следећим предлогом дневног реда:

1. Предлог Одлуке о употреби симбола Општине Херцег Нови.
2. Предлог Одлуке о печатима Општине Херцег Нови.
3. Предлог Одлуке о локалним административним таксама Општине Херцег Нови.
4. Предлог Одлуке о измјенама Одлуке о оснивању ,,Паркинг сервис’’ Херцег Нови ДОО Херцег Нови (Сл.лист ЦГ- општински прописи’’, број 29/13,4/14,12/17,35/17).
5. Предлог Одлуке о висини власничког удјела Општине Херцег Нови у Фудбалском клубу „ИГАЛО 1929“.
6. Предлог Одлуке о висини власничког удјела Општине Херцег Нови у Одбојкашком клубу „АЛБАТРОС“.
7. Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса – трафостанице МБТС 10/0,4 kV, 2 x 1000kVA „Барингтон 2“ са 10 kV прикључним кабловским водом.
8. Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса – локалног пута у насељу Топла III.
9. Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса – канализационе инфраструктуре у Радничкој улици у Мељинама.
10. Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса – Јавне саобраћајнице у Баошићима.
11. Предлог Одлуке о потврђивању  Одлуке о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса – канализационог колектора „Кутско поље“ у Зеленици. („Сл.лист ЦГ-општински прописи“ број: 15/20)
12. Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса – канализационе инфраструктуре у насељу Кумбор-Олимпија.
13. Предлог Одлуке о потврђивању Закључка  о утврђивању мјера и олакшица за превазилажење послиједица изазваних епидемијом заразне болести ЦОВИД-19 („Сл.лист ЦГ-општински прописи“ број: 14/20).
14. Информација о предузетим активностима поводом пандемије KОВИД-19.
15. Предлог Одлуке о измјенама Одлуке о равноправности полова у Општини Херцег Нови („Сл.лист ЦГ-општински прописи“ бр.20/15).
16. Предлог Одлуке о доношењу Локалног акционог плана за младе Општине Херцег Нови за период  2020. и 2021.година.
17. Предлог Програма уређења простора за Општину Херцег Нови за 2020.годину.
18. Извјештај о раду Предсједника општине и раду органа и служби за 2019. годину.
19. Извјештај о раду и финансијском пословању ДОО „Чистоћа“ Херцег Нови за 2019.годину.
20. Извјештај о раду и финансијском пословању ДОО „Водовод и канализација“ Херцег Нови за 2019.годину.
21.    Извјештај о раду ЈУ „Градска библиотека и читаоница“ Херцег Нови за 2019.годину са Извјештајем прихода и расхода за период 01.01.2019. до 31.12.2019.године.
22. Извјештај о раду са извјештајем о финансијском пословању ЈУ „Градски музеј Мирко Комненовић и Галерија Јосип Бепо Бенковић“за 2019.годину.
23. Извјештај о раду  са Финансијским извјештајем ЈУ „Дневни центар за дјецу са сметњама и тешкоћама у развоју“ Херцег Нови за 2019.годину.
24. Избор и именовања:
- Предлог Рјешења о избору потпредсједника Скупштине општине Херцег Нови.
- Предлог Одлуке о престанку мандата члана Савјета Јавног радио дифузног сервиса Радио Телевизије Херцег Нови Д.О.О.
- Предлог Рјешења о престанку мандата члану Савјета за развој и заштиту локалне самоуправе.
- Предлог Рјешења о разрјешењу и именовању члана Савјета Јавне установе „Херцег фест“ Херцег Нови.
- Предлог Рјешења о именовању Жирија за додјелу награда и повеље Општине Херцег Нови.
25. Одборничка питања и одговори.

Материјале за сједницу можете преузети овдје.

Позив невладиним организацијама за пријаву учешћа можете преузети овдје.