grbHNnew
Oпштина Херцег-Нови
Званични интернет портал

Трећа редовна сједница Скупштине општине 16. фебруара

Предложени дневни ред:

1. Избор и именовања:

- Предлог Рјешења о образовању Одбора за статут и прописе Скупштине општине Херцег-Нови;

- Предлог Рјешења о образовању Одбора за буџет и финансије Скупштине општине Херцег-Нови;

- Предлог Рјешења о образовању Одбора за туризам и привредни развој Скупштине општине Херцег-Нови;

- Предлог Рјешења о образовању Одбора за планирање и уређење простора Скупштина општине Херцег-Нови;

- Предлог Рјешења о образовању Одбора за комунално стамбено дјелатност Скупштине општине Херцег-Нови;

- Предлог Рјешења о образовању Одбора за друштвене дјелатности Скупштине општине Херцег-Нови;

- Предлог Рјешења о образовању Одбора за имовинско-правна располагања Скупштине општине Херцег-Нови:

2. Предлог Рјешења о давању  сагласности на Рјешење о именовању потпредсједника Општине Херцег-Нови број: 01-1-144/2015 од 9.2.2015.године.

3. Предлог Рјешења о давању  сагласности на Рјешење о именовању потпредсједника Општине Херцег-Нови број: 01-1-145/2015 од 9.2.2015.године.

4. Информација о статусу водоснабдијевања и одвођењу отпадних вода на Јадранској обали, фаза III – Херцег-Нови.

5. Одборничка питања и одговори. 

 

Материјал за трећу редовну сједницу Скупштине општине можете преузети са странице Сједнице Скупштине општине - сазив 2014