grbHNnew
Oпштина Херцег-Нови
Званична интернет презентација

Одржана 14. редовна сједница СОХН

13102020nasОдборници локалног парламента усвојили су једногласно неколико одлука о одређивању локација за постављање и грађење објеката од општег интереса.

Ријеч је о одлукама о регулацији бујичног дијела потока у Немилој, изградњи пута на граничном прелазу Кобила, изградњи кабловског вода Камено, изградњи локалне саобраћајнице на Луштици и канализационог колектора у Ђеновићима. Подршку одборника добила је и одлука везана за саобраћајницу секундарне путне мреже за потребе будуће аутобуске станице на локацији Игало – Баре.

Предлог Завршног рачуна буџета Општине Херцег Нови за 2019. годину, као и Извјештај независног ревизора образложила је секретарка за финансије Ирена Вучковић. Завршни рачун је усвојен са 18 гласова за, пет против и два уздржана. За Одлуку о измјенама Одлуке о Буџету Општине ХН за 2020. гласало је 19 одборника за, 8 их је било против и један уздржан.

Одборници су усвојили Предлог Одлуке о уступању права и обавеза из Уговора од 17.фебруара ове године а односи се на изградњу мјешовитог центра са јавним гаражама. Ријеч је о пребацивању инвестиције са Општине на Паркинг сервис.

Одборници су усвојили предлоге о локалним комуналним таксама Општине Херцег Нови, предлог одлуке о давању сагласности на одлуку одбора директора Друштва за изградњу водоводне и канализационе инфраструктуре Општине ХН, Одлуке о зарадама локалних службеника и намјештеника и локалних функционера.

Одборници су, са 15 гласова за, четири против и четири уздржана, усвојили Предлог одлуке о давању сагласности на Статут „Паркинг сервис Херцег Нови“ ДОО Херцег Нови број 03-1-1082/2020 од 28.8.2020.

Усвојен је и закључак којим СОХН налаже Одбору директора да ревидира Статут у члану 9 који се односи на додатне дјелатности и то на начин да остају 41/20, 46/19, 68/20, а све остале ставке се бришу.

Одборници су усвојили Извјештај о раду Пркинг сервис ХН за 2019. годину са финансијским извјештајем за 2019. годину, као и Извјештај о раду Спортски центар у Игалу Доо за 2019. годину са финансијским извјештајем за 2019. годину.

У оквиру 25 тачке дневног реда, одборници су са 18 гласова за, без гласова против и са два уздржана, усвојили Извјештај о раду “Чистоћа” ДОО ХН за 2019. годину са финансијским извјештајем.

Извјештај о раду “Комунално стамбено” ДОО ХН за 2019. годину са финансијским извјештајем, одборници су усвојили са 17 гласова за, без гласова против и са једним уздржаним.

Извјештај о раду ЈУК “Херцег фест” ХН за 2019. годину са финансијским извјештајем, одборници су усвојили са 16 гласова за, два уздржана док ниједан одборник није гласао против.

Извјештај о раду „Водаком” за 2019. годину са финансијским извјештајем није усвојен јер је 17 одборника било против, а четири узџана док ниједан није гласао за усвајање извјештаја.

Усвојен је и Извјештај о раду Службе комуналне полиције и инспекцијског надзора од 1.1. 2019. до 31. 12.2019., за који је 17 одборника било за, а четири уздржана.