grbHNnew
Oпштина Херцег-Нови
Званична интернет презентација

10. редовна сједница Скупштине општине заказана за 11. јун 2015. године

 

 

 

Предложени дневни ред 10. редовне сједнице Скупштине општине Херцег-Нови :

 1. Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку предсједника Општине Херцег Нови број:01-1-801/15 од 14.05.2015. године.
 2. Предлог Одлуке о прибављању имовине.
 3. Предлог Одлуке о радном времену.
 4. Предлог Одлуке о условима и начину држању кућних љубимаца и начину поступања са напуштеним и изгубљеним кућним љубимцима.
 5. Предлог Одлуке о равноправности полова у Општини Херцег Нови.
 6. Предлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о организовању Јавне установе „Херцег-фест“ Херцег Нови („Сл.лист ЦГ-општински прописи“ бр.36/13).
 7. Предлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о регулисању друмског саобраћаја.
 8. Предлог Одлуке о давању сагласности на Статут Јавне установе „Дневни центар за дјецу са сметњама и тешкоћама у развоју Херцег Нови“.
 9. Предлог Одлуке о постављању односно грађењу и уклањању приступних рампи, лифтова и сличних објеката за приступ и кретање лица смањене покретљивости и лица са инвалидитетом на територији Општине Херцег Нови.
 10. Предлог Програма рада Скупштине општине Херцег Нови за 2015.годину.
 11. Извјештај о раду са Финансијским извјештајем ЈУ „Дневни центар за дјецу са сметњама и тешкоћама у развоју Херцег Нови“ за 2014.годину и Програм рада са Финансијским планом ЈУ ,,Дневни центар за дјецу са сметњама и тешкоћама у развоју Херцег Нови’’ за 2015.годину.
 12. Информација о раду Општинске организације Црвеног крста Херцег Нови у 2014.години.
 13. Одборничка питања и одговори.

Материјал за сједницу можете преузети са Сједнице Скупштине општине - сазив 2014