logo
Oпштина Херцег-Нови
Званични интернет портал

Радна тијела Скупштине

 

За разматрање и претресање питања из надлежности Скупштине, предлагање аката и вршење других послова из надлежности Скупштине, образују се одбори и савјети.


Одбори Скупштине:

1. Одбор за статут и прописе
         Тамара Вукашиновић
          Марио Килибарда
          Младен Ивановић
          Шпиро Вуковић
          Жељко Вавић
          Саво Марић
          Данијела Ђуровић

2. Одбор за избор и именовања
          Благо Радановић
          Јармила Радовић
          Сандра Пожгај
          Младен Ивановић
          Данијела Ђуровић
          Саво Марић
          Марио Килибарда

3. Одбор за буџет и финансије
          Марио Килибарда
          Недељко Влахушић
          Душан Радовић
          Јована Шијачић
          Наташа Мартић
          Милош Коњевић
          Стево Цвјетковић

4. Одбор за туризам и привредни развој
          Наташа Мартић
          Жељко Вавић
          Слободан Радовић
          Славко Вавић
          Милош Коњевић
          Зинаида Миљковић
          Мирко Мустур

5. Одбор за планирање и унапређење простора
          Сузана Томановић
          Гордана Рајовић
          Душан Радовић
          Младен Ивановић
          Саво Марић
          Зинаида Миљковић
          Милован Баждар

6. Одбор за комунално стамбену дјелатност
          Душан Радовић
          Глиго Митровић
          Невена Кековић
          Млађен Булајић
          Милош Коњевић
          Никола Гојковић
          Жаклина Бабовић

7. Одбор за друштвене дјелатности
          Јармила Радовић
          Гордана Рајовић
          Славка Гојшина
          Благо Радановић
          Глиго Митровић
          Жељко Вавић
          Драган Шимрак
          Стево Цвјетковић
          Борис Сеферовић

8. Одбор за имовинско-правна располагања
          Младен Ивановић
          Шпиро Вуковић
          Тамара Вукашиновић
          Сандра Пожгај
          Глиго Митровић
          Драган Шимрак
          Борис Сеферовић