logo
Oпштина Херцег-Нови
Званични интернет портал

Радна тијела Скупштине

 

За разматрање и претресање питања из надлежности Скупштине, предлагање аката и вршење других послова из надлежности Скупштине, образују се одбори и савјети.


Одбори Скупштине:

 

1. ОДБОР ЗА СТАТУТ И ПРОПИСЕ

  Марија Андрић, предсједник

  Боро Лучић, члан

  Симонида Кордић, члан

  Саво Марић, члан

  Данијела Ђуровић, члан

  Драган Јанковић, члан

  Андрија Радман, члан

 

2. ОДБОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

 Борис Сеферовић, предсједник

 Миладин Видаковић, члан

 Петар Г. Поробић, члан

 Саво Марић, члан

 Драган Шимрак, члан

 Маја Бакрач, члан

 Зоран Ковачевић, члан

 

3. ОДБОР ЗА ТУРИЗАМ И ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ

Боро Лучић, предсједник

Милан Бошковић, члан

Симонида Кордић, члан

Драган Шимрак, члан

Душан Радовић, члан

Стеван Копривица, члан

Маја Бакрач, члан

 

4. ОДБОР ЗА ПЛАНИРАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА

Милош Коњевић, предсједник

Тамара Вујовић, члан

Ненад Секулић, члан

Симонида Кордић, члан

Слободан Радовић, члан

Славко Вавић, члан

Татјана Фанфани, члан

 

5. ОДБОР ЗА КОМУНАЛНУ СТАМБЕНУ ДЈЕЛАТНОСТ

Живко Крунић, предсједник

Ђорђе Василевски, члан

Милан Бошковић, члан

Саша Кулиновић, члан

Александар Шкобаљ, члан

Ранко Коњевић,члан

Младен Кадић,члан

 

6. ОДБОР ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

Тамара Вујовић, предједник

Ђорђе Василевски, члан

Живко Крунић, члан

Јован Суботић, члан

Саша Кулиновић, члан

Петар В. Поробић,члан

Нада Караџић, члан

Душан Радовић, члан

Татјана Фанфани, члан

 

7. ОДБОР ЗА ИМОВИНСКО ПРАВНА РАСПОЛАГАЊА

Данијела Ђуровић, предједник
 
Ненад Секулић, члан
 
Миладин Видаковић, члан
 
Борис Сеферовић, члан
 
Милош Коњевић, члан
 
Младен Кадић,члан
 
Невена Кековић,члан