grbHNnew
Oпштина Херцег-Нови
Званична интернет презентација

Радна тијела Скупштине

 

За разматрање и претресање питања из надлежности Скупштине, предлагање аката и вршење других послова из надлежности Скупштине, образују се одбори и савјети.


Одбори Скупштине:

 

1. ОДБОР ЗА СТАТУТ И ПРОПИСЕ
 

- Зоран Лазаревић, предсједник
- Милован Бендераћ, члан
- Саво Марић , члан
- Милан Зарић, члан
- Владимир Косић, члан

 
2. ОДБОР ЗА БУЏЕТ, ПРИВРЕДУ И РАЗВОЈ
 

- Никола Самарџић предсједник
- Милица Томашевић, члан
- Драгана Станишић, члан
- Тони Антуновић , члан
- Боривој Вуковић, члан

 
3. ОДБОР ЗА ПЛАНИРАЊЕ ПРОСТОРА И КОМУНАЛНУ СТАМБЕНУ ДЈЕЛАТНОСТ
 
- Драшко Рашковић, предсједник
- Весна Самарџић, члан
- Милош Коњевић, члан
- Владана Кундачина, члан
- Слободан Радовић, члан
 
4. ОДБОР ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
 
- Станислава Вучетић, предсједник
- Мирко Мустур, члан
- Милан Бошковић , члан
- Ана Шојић, члан
- Предраг Дабовић, члан
 
5. ОДБОР ЗА МЕЂУОПШТИНСКУ И МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ
 
- Слободан Радовић, предсједник
- Василије Ћуковић, члан
- Јасмина Коњевић, члан
- Ненад Секулић , члан
- Маја Поповић, члан
 
6. ОДБОР ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНА РАСПОЛАГАЊА
 
- Јован Суботић, предсједник
- Василије Ћуковић, члан
- Тамара Вујовић, члан
- Саво Никовић, члан
- Рајко Комненић, члан
 
 
Савјети Скупштине:
 
 
1. САВЈЕТ ЗА ДАВАЊЕ НАЗИВА НАСЕЉА, УЛИЦА И ТРГОВА
 
- Мирослав Милановић, предсједник
- Станислава Вучетић, члан
- Саво Марић , члан
- Саво Никовић, члан
- Владимир Косић, члан
 
2. САВЈЕТ ЗА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
 
- Милица Томашевић, предсједница
- Драгана Станишић , члан
- Тамара Вујовић, члан
- Милан Исаковић, члан
- Бранко Црногорчевић, члан
 
3. САВЈЕТ ЗА ПРАВА ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
 
- Јасмина Коњевић, предсједник
- Весна Самарџић, члан
- Сања Радовић, члан
- Јовица Миљановић, члан
- Милица Миловић, члан
 
4. САВЈЕТ ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ
 
- Милица Миловић, предсједник
- Милован Бендераћ, члан
- Ана Шојић, члан
- Катица Кујачић, члан
- Маја Поповић, члан

 
ЖИРИ ЗА ДОДЈЕЛУ "ОКТОБАРСКЕ НАГРАДЕ" И "ПОВЕЉЕ ХЕРЦЕГ НОВИ" ЗА 2021. ГОДИНУ
 
 
- Никола Самарџић, предсједник
- Бојана Смиљанић, члан
- Душанка Ковачевић, члан
- Ана Замбелић Пиштало, члан
- Славица Божовић, члан
- Јованка Стојановић, члан
- Емина Хуић, члан
- Драган Јанковић, члан
- Владимир Косић, члан