logo
Oпштина Херцег-Нови
Званични интернет портал

Локална управа

Служба за заједничке послове и информационе системе

 

Начелник: Синиша Ћурчија

звање: спец. пословног менаџмента

тел/факс: 031 350-715

е-адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


Одсјек за информационе системе

е-адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

е-адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Руководилац : Божидар Илић, инж. информатике & дипл. менаџер

е-адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

Одсјек за грађански биро и заједничке послове

Руководилац : Борис Обрадовић, дипл. економиста

тел/факс: 031 322-370

е-адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

е-адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 


 Надлежности

Извод из  Одлуке  о организацији и начину рада локалне управе Општине Херцег- Нови ("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 009/16 од 16.02.2016)

ЧЛАН 19

Служба за заједничке послове и информационе системе:

 • обезбјеђује јавност и транспарентност рада органа општине и учешћа становништва у вршењу јавних послова: води и ажурира веб-сајт општине, објављује нацрте аката које доноси Скупштина и Предсједник општине, објављује План и програм учешћа локалног становништва у доношењу одлука и других аката, објављује обавјештења о организовању трибина и округлих столова; објављује извјештаје о резултатима јавне расправе, дневни ред сједница Скупштине, донијета акта, обавјештава о активностима које предузимају органи локалне самоуправе и управе;
 • организује функционисање службе информатике за органе локалне управе, јавна предузећа и установе чији је оснивач локална самоуправа, у циљу успостављања јединственог информационог система;
 • планира и учествује у пројектовању, имплементацији и реализацији информационог система у општини и позивног центра; израђује план, предлаже и организује увођење нових програмских система и стара се о усавршавању постојећих;
 • даје упуства за коришћење подсистема: израђује планове за опремање, набавља опрему и предузима мјере за одржавање рачунарских средстава; стара се о функционисању рачунарске мреже и размјени података у њима;
 • спроводи и  организује мјере заштите података;
 • врши послове писарнице, завођење дјеловодника и уписника у аутоматску обраду података; води поступак издавања радних књижица и уписује податке о степену стручне спреме; врши архивирање предмета и излучивање регистраторског материјала; послове доставе службених аката органа локалне управе, службе Скупштине општине - отпремање службене поште; обавља послове који се односе на коришћење, одржавање и евиденцију употребе службених возила; стара се о наплати административне таксе; прати динамику обраде и рјешавања података у првостепеном управном поступку пред органом локалне управе, даје информације грађанима о надлежностима појединих органа локалне управе и самоуправе и упућује их на начин и поступак рјешавања појединих захтјева и спроводи упуство о поступању органа локалне управе са грађанима;
 • обезбјеђује и врши заштиту зграде Општине и свих других објеката у којима су смјештени органи Општине, јавне установе у складу са прописима;
 • обавља послове портирске службе, послове на успостављању веза преко телефонске централе; помоћно-техничке послове у вези са употребом заставе и грба општине, послове копирања и повезивања штампаних материјала,
 • обавља послове текућег и инвестиционог одржавања објеката у којима су смјештени органи управе, мјесне заједнице; врши осигурање службеника и имовине општине;
 • обавља послове одржавања хигијене службених просторија;
 • остварује сарадњу са невладиним организацијама у областима за које је основан;
 • врши и друге послова из надлежности локалне управе, за које је основан.