grbHNnew
Oпштина Херцег-Нови
Званична интернет презентација

Локална управа

Како напредују два најважнија инфраструктурна пројекта у Херцег-Новом?

  • понедјељак, 13 октобар 2014 11:13

бијелаУ најновијем билтену Водакома за мјесец септембар, наводе се подаци о напретку и реализацији два најважнија развојна инфрастурктурна пројекта у Херцег-Новом, Пројекту изградње водоводне и канализационе мреже вриједном 18,522 милиона еура и Пројекту изградње постројења за пречишћавање отпадних вода, вриједном 8,838 милиона еура. Пројекти ће бити завршени у фебруару наредне године.

 

Пројекат изградње водоводне и канализационе мреже

У општини Херцег-Нови у току је изградња 33 km водоводне и канализационе мреже, 13 пумпних станица, 1 подморског испуста и изградња постројења за пречишћавање отпадних вода. До краја септембра положено је укупно 66% цјевовода.

Степен завршености радова:

- Колектор за ефлуент 82%,

- Потисни цјевовод – ПС Мељине Кружни ток 89%,

- Испуст у Мељинама 94%,

- Обални колектор Јошице – Кумбор 44%,

- Обални колектор Кумбор – Мељине 89%,

- Дистрибутивни обални цјевовод 35%,

- Водоводна мрежа 72%,

- ПС Мељине Кружни ток 30 %

- ПС Кумбор Сјевер 25%,

- Обални колектор Форте Маре – Мељине 54%,

- ПС Форте Маре – 30%

- Секундарна канализациона мрежа у Херцег-Новом 88%

Након радова на конзервацији градилишта и асфалтирања које је претходило љетњој туристичкој сезони у току су радови на пумпним станицама у Бијелој код бродоградилишта, Кумбору изнад бивше касарне, Змијицама у Зеленици и у Мељинама гдје су у највећој мјери завршени. Радове на изградњи изводе радници београдске компаније "Милениум тим", а у посао ће бити укључени и нови подизвођачи, компанија "Алб Стар" из Албаније и "Би Код" из Подгорице.

Радове изводи компанија “Ћелтикћиоглу” из Турске, услуге стручног надзора над радовима пружа компанија "Далем", док "Водаком" управља цјелокупним Пројектом. Пројекат је вриједан 18,522 милиона еура.

 

Пројекат изградње постројења за пречишћавање отпадних вода

мељинеПаралелно са извођењем радова на изградњи водоводне и канализационе мреже у општини Херцег-Нови, у току је реализација Пројекта изградње постројења за пречишћавање отпадних вода, капацитета 65.300 еквивалент становника. До краја септембра је завршено 56% грађевинских радова. Током извјештајног периода, настављени су радови на:

- Бетонирању стубова и зидова компресорске станице, јединице за мјерење протока ефлуента и јединице за УВ дезинфекцију;

- Почео је ископ за Управну зграду и радионицу;

- Настављена су испитивања на вододрживост на СБР базенима.

Радове изводи конзорцијум "Мас Гинташ", компанија "Далем" пружа услуге стручног Надзора над извођењем радова, док је "Водаком" агенција за имплементацију Пројекта. Вриједност Пројекта је 8,838 милиона еура.