Расписан конкурс Фондације "Александар Дуковић" за школску 2014/2015.

спомен александру дуковићуУправни  одбор  Фондације "Александар Дуковић" расписао је конкурс за кредитирање ученика и студената за школску 2014/2015. годину. На основу Правилника о кредитирању ученика, а поштујући вољу оставиоца Елизе, рођ. Дуковић-Ломбардић, дио средстава Фондације "Александар Дуковић" Херцег-Нови, користи се за додјелу кредита редовним ученицима средњих умјетничких школа и студентима факултета и академија и то како је тестаменом наложено:

"за образовање младих Срба обадва пола, православне тј. ортодоксних, не католика, и то у лијепој књижевности  и мјетности као музика и пјевање итд., а ове двије задње нарочито" (Члан 1.).

 

Потребна документација:

 1. Извод из матичне књиге рођених и крштеница,

2. Доказ о пребивалишту на подручју Општине Херцег-Нови,

3. Увјерење од школе, факлутета или академије о години усписа, да нема обновљену годину нити заосталих испита и о висини средње оцјене из претходне године студија,

4. Писмена изјава да није корисник кредита или стипендија по било ком другом основу,

5. Увјерење о виснини мјесечних примања по члану домаћинства за претходних шест мјесеци,

6. Пожељно је доставити доказ о добијеним наградама  или признањима, као и мишљење ментора или признатог стручњака из области за коју се студент школује.

 

Конкурс је отворен закључно са 16.11.2014. године.
Захтјев са биографијом и навденом документацијом доставља се на адресу:

Управни одбор Фондације "Александар Дуковић“
(зграда Радничког универзитета)
Његошева 6, Херцег-Нови

или непосредном предајом на истој адреси.

 

  Конкурс Фондације "Александар Дуковић" за додјелу кредита (98kB)

 

FaLang translation system by Faboba