Јавни позив за давање у закуп пословних простора у Баошићима

kupacica15 sМјесна заједница Баошићи објављује Јавни позив за давање у закуп пословних простора у Баошићима прикупљањем затворених писаних понуда. Заинтересована лица могу извршити увид у предметне пословне просторе у договору са службеницом Мјесне заједнице Баошићи.

Право учешћа на јавном надметању имају сва физичка и правна лица, која доставе благовремену и комплетну документацију и доказ о уплаћеном депозиту у износу од 200 еура на жиро рачун Мјесне заједнице Баошићи, број: 530-5334-43. У пријави је потребно навести за који пословни простор се пријављује на јавни позив. Рок за подношење пријава је 8 дана од објављивања јавног позива. Издавање у закуп ће се вршити прикупљањем затворених писаних понуда које се достављају на адресу: МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАОШИЋИ (са назнаком „Понуда-не отварај“), закључно са 21. мајом 2015. године, до 14 часова.  

Отварање понуда извршиће се јавно дана 25. маја 2015. године - понедељак, са почетком у 19 часова.

Јавни позив за давање у закуп пословних простора прикупљањем затворених писаних понуда (.pdf)

FaLang translation system by Faboba