grbHNnew
Oпштина Херцег-Нови
Званична интернет презентација

Локална управа

Едукација за израду Локалног плана за развој услуга социјалне заштите

danilov2015Чланови радних група за израду Локалног плана за развој услуга социјалне заштите из Херцег-Новог, Андријевице и Рожаја учествовали су почетком седмице на дводневној радионици, коју су у регионалној школи за државну управу (РеСПА) у Даниловграду организовали Министарство рада и социјалног старања Владе Црне Горе и УНДП (Програм Уједињених нација за развој) уз финансијску подршку Европске уније.

Циљ радионице је био да се чланови радних група ове три општине обуче за израду локалних планова које су у програму за цијелу Црну Гору. По ријечима једне од учесница Ленке Дабижиновић из Секретаријата за друштвене дјелатности и локалну самоуправу још шест црногорских општина није урадило овај план међу којима је и наша. Рок за израду овог стратешког документа је до краја године.

Радионицу су водиле Александра Глигоровић и Ружица Станковић из УНДП-а. Теме су биле - представљање циљева стратешког планирања и корака у изради Локалног плана за развој услуга социјалне заштите, представљење структуре стратешког плана, одређивање приоритетних циљних група и кључних проблемских подручја, постојеће услуге социјалне заштите на локалном нивоу за приоритетне циљне групе, мапирање и процјена капацитета пружалаца постојећих услуга социјалне заштите, стратешки циљеви и мјере.

danil14052015Радну групу која ће радити Локални план за нашу општину чине Весна Мишељић из Центра за социјални рад, Душанка Кисе из Завода за запошљавање, Драгица Косић из Дневоног центра за дјецу са тешкоћама и сметњама у развоју и Ленка Дабижиновић и Ранка Шуберић из Секретаријата за друштвене дјелатности и локалну самоуправу.

У складу са Упутством о јединственом поступању у процесу израде, усвајања и имплементације, процес израде локалних планова за унапређење социјалне инклузије – развој услуга социјалне заштите спроводи се у свим општинама.Основни циљ доношења Локалног плана за унапређење социјалне инклузије је да предложене мјере омогуће ефикасно пружање услуга грађанима и да оне буду доступне свима. Полазну основу за израду Локалног плана чине релевантни национални међународни документи.