grbHNnew
Oпштина Херцег-Нови
Званична интернет презентација

Локална управа

Едукација о процјени финансијског ризика у управљању општинским јавним финансијама

ipaprojekatУ оквиру ИПА пројекта 2012 у Херцег Новом је одржан семинар за општинске и службенике економске и финансијске струке у јавним предузећима и установама чији је оснивач општина под називом „Јачање капацитета управљања ЕУ средствима и општих администартивних процедура а у циљу успостављања и јачања финансијског управљања и функције унутрашње ревизуије у јавном сектору“.

Girls Air Jordan

Предавачи су били експерт за ова питања из ЕУ Давид Доналдсон, начелница Одсјек за хармонизацију финансијског управљања и контроле Министарства финансија Црне Горе Нина Блечић и директор Дирекције за хармонизацију финансијског управљања Републике Хрватске Давор Козина. Скуп је поздравила потпредсједница општине др Тамара Вујовић.

Ово је пилот пројекат који обухвата пет општина – Подгорицу, Бијело Поље, Пљевља, Никшић и Херцег Нови. Финансира га ЕУ и траје до 2015. Циљ пројекта је едукација о бољој процјени финансијског ризика, бољем управљању средствима и видљивости индикатора и мјерљивих показатеља о томе како се управља средствима грађана у свим општинским секретаријатима и службама, предузећима и установама чији је општина оснивач. Ријеч је и о децентрализацији управљања средствима. То значи да сваку секретаријат или предузеће чији је општина оснивач имају одређену аутономију у управљању средствима али и пуну одговорност према оснивачу, надлежном секретаријату или предсједнику општине.

Семинару су претходили разговори које је о овој теми господин Давор Козина обавио са општинским секретарим и начелницима. За 15 дана у плану је да се одржи дводневни финансијски тренинг на коме ће учествовати менаџери општине и предузећа и установа чији је општина оснивач,и стећи додатна знања о управљању финансијским ризицим. У августу је планирана дводневна радионица са темном „Припреме прављења регистра ризика“ на којој ће учествовати и експерти Европске Уније. Трећа фаза је помоћ унутрашње ревизије која знања која има о финансијском управљању треба да подјели са службеницима свих секретаријата, предузећа и установа чији је општина оснивач.

Ради се о појачању свијести менажера о ризуицима управљања средствима којима располажу њихови секретаријати , предузећа и установе и о томе како ће они бити мјерени. Врло је важно направити дистинкцију између одредница „контролисати“ као што се то сада ради и „имати под контролом“ ризике управаљања средствима, што од нас очекује ЕУ. У суштини све ове промјене би морале , да на много транспарентнији начин него до сада, покажу како се троши државни односно новац грађана. Предавачи су на конкретним примјерима указали како се мјери успјешност неког предузећа или установе. Тако је индикатор мјерљивости успјеха једног музеја број продатуих улазница. Чуо се и предлог да би службеници који се баве јавним набавкама у различитим јавним предузећима и установама требало заједнички да раде и да би уштеде могле да буду од 15 до 20 одсто. За све постоје врло мјерљиви и видљиви индикатори. У наредном периоду општине ће имати стручна лица која ће се бавити израдом регистра ризика пословања.