logo
Oпштина Херцег-Нови
Званични интернет портал

Локална управа

31.10. – “Водовод и канализација” у посјети Конавлима

Представници предузећа „Водовод и канализација“ Херцег-Нови, Оливера Доклестић и Мићо Стојановић, заједно са представником фирме ЦМЦ Николом Мирковићем посјетили су Конавоско комунално друштво и разговарали са директором Марком Главићем.

Током разговора разматрано је питање стања цјевовода Плат-Херцег Нови и управљања њиме и идентификовано пет кључних проблема:
1.    Питање муљног испуста у реону Звековице, неопходност репарације његових дијелова и вентила
2.    Идентификована пропуштања главног цјевовода на више мјеста
3.    Идентификована оштећења габиона, заштите цјевовода, на више позиција
4.    Измјештање цјевовода у реону Звековице, гдје је Опћина Конавли издала одобрење за градњу објекта на траси цјевовода. Пројекат измјештања је завршен, а радови на преспајању би требали услиједити за десетак дана, о чему ће потрошачи бити благовремено обавијештени.
5.    Захтјев мјештана Обода и околних села за уградњу два хидранта на главном цјевоводу који би олакшали гашење пожара у овом реону
Договорено је да се ускоро почне са геодетским снимањем цјевовода и наставак редовног мониторинга и инспекције цјевовода у циљу утврђивања проблематичних тачака.
С обзиром да је цјевовод већ добрим дијелом амортизован биће неопходна његова репарација заједничким улагањем „Водовода и канализације“ ХН и Конавоског комуналног друштва, што ће бити пласирано и као предлог пројекта за фондове за прекограничну сарадњу.
Представници два комунална предузећа су размијенили мишљења и о текућим питањима пословања из домена комуналне дјелатности, као што су увођење даљинског очитавања водомјера, детекције губитака у водоводном систему и санације кварова.