logo
Oпштина Херцег-Нови
Званични интернет портал

Локална управа

Почетни кораци на изради Студије заштите водоизворишта Опачица

  • сриједа, 19 децембар 2018 12:07

opacicavodУрађени су почетни кораци на изради Студије заштите Опачице, па су ти послови повјерени грађевинским инжењерима хидротехничарима: Др Александру Ђукићу и Др Браниславу Бабићу, уз пуну сарадњу са специјалистимахерцегновског  „Водовода и канализације”, Душицом Грубач и њеним колегама из лабораторије.

Уз детаљно анализирање свих  законских поставки задатка, ради се на анализирању хемијских и  микробиолошких параметара у води, саопштено је из техничке службе предузећа "Водовод и канализација".
Подземна акумулација Опачица је најважнији  локални  водни ресурс, из којег се црпи вода за потребе система водоснабдијевања Општине Херцег Нови.  За рјешавање проблема загађења Опачице од фекалних и употребљених вода  из домаћинстава, уз изградњу сабирног колектора, потребно је урадити  Студију санитарне заштите.
Како наводе из ”Водовода”, успостављањем зона заштите желе да Опачици обезбиједе потпуну безбједност.  
”Свакако имамо на уму и штете мјесном становништву, које је 20. новембра  проузроковала велика вода из Опачице. Чак је и електроопрема на  водозахвату била угрожена високим нивоом воде. То су довољни разлози да се размишља о техничком рјешењу за савладавање и каналисање великих  вода Опачице. Садашње разливање по путу не може бити задовољавајуће  рјешење, већ акутни проблем који треба поправити.
opacicavod3На овај начин користимо прилику да замолимо становнике Кута да са позитивним ставом дочекају трочлани тим који евидентира упојне бунаре и да им се ставе на располагање за све податке које траже: локација јаме, запремина, број корисника, евентуални проблеми са испуштањем”, поручују из ”Водовода”.
Задатак одређивања зона заштите: I, II, III, није ни мало лак и захтјева вршење разних видова испитивања.  Студији претходи неколико корака:

       1.1. извршити увиђај о септичким јамама, на лицу мјеста, са одређивањем диспозиције сваког и уцртавањем микролокације на карти,  односно, завођење у регистар под бројем катастарске парцеле. У Кућанском пољу су  упојни бунари, готово да нема непропусних септичких танкова. Упојни  танкови су директни загађивачи подземног тока и акумулације. Посао је  повјерен сектору канализације, уз асистенцију Комуналне полиције.
        1.2. Треба проучити сва законска и подзаконска акта која се тичу  водозахвата,  санитарних зона заштите и мониторинга квалитета воде.
      1.3. Након завршеног снимања постојећег стања треба урадити студијски документ, базиран на законским одредницама о заштити водоизворишта. Ова Студија санитарне заштите Опачице морала је да буде урађена у оквиру Студије снабдијевања водом Општине Херцег Нови, као претходног документа из кога су рађена планерска рјешења за ПП Општине Херцег Нови. Како то  тада није урађено – то остаје сада као обавеза да се одради.
      1.4. Ваљана заштита Опачице биће проведена тек након израде и усвајања студије, односно, након спровођења правне регулативе којом ће бити забрањена употреба упојних бунара и провођене строге мјере санкција. Те мјере санкција морају бити предмет Одлуке Скупштине Општине.

opacicavod1Из техничке службе ”Водовода” подсјећају да је својевремено,  при изради планских докумената, посебно ПП Општине Херцег Нови, било ријечи о потреби регулисања отпадних вода као и о успостављању зона санитарне заштите овог водног ресурса. Предузеће „Водовод и канализација“ је из кредитних средстава финансирала изградњу канализационе мреже кроз Куте, управо у циљу заштите Опачице,  2008 и 2009. године, али пројекат није доведен до краја, није изведен спој секундарне мреже Кута на главни градски колектор у Зеленици.
Изградња те преостале дионице колектора од Кута, заправо од Џоровог моста, до Зеленике, ушла је у капитални буџет Општине за 2019. годину.