grbHNnew
Oпштина Херцег-Нови
Званични интернет портал

Локална управа

Расписан Јавни позив за давање у закуп дијела пословног простора МЗ Кумбор

Мјесна заједница Кумбор објавила је Јавни позив за давање у закуп дијела пословног простора у својини МЗ Кумбор, на период од 3 године, са могућношћу продужења.

Предметна локација се дају у закуп за потребе отварања козметичко-фризерског СПА студија. Заинтересована лица могу извршити увид у предметни пословни простор у Кумбору сваког радног дана од 7-15ч са Секретаром МЗ Кумбор.

Право учешћа на јавном надметању имају сва физичка и правна лица, која доставе благовремену и комплетну документацију и доказ о уплаћеном депозиту у износу од 400,00 еура на жиро рачун МЗ Кумбор: 510-6166-69, уз напомену да се уплата врши на име „депозита за учешће на јавном надметању“. Рок за подношење понуда је 8 дана од објављивања јавног позива, закључно са 03.06.2020.године, до 14 часова.
Јавно надметање - аукција ће се одржати наредног радног дана, тачније 04.06.2020.године. у 11 часова у приземљу Дома културе у присуству пријављених и регистрованих учесника за надметање. Надметање ће водити Комисија именована од стране Предсједника МЗ Кумбор. Регистрација учесника ће се обавити 04.06.2020.године у канцеларији МЗ Кумбор са почетком у 10 часова.
Ближа обавјештења по основу овог јавног позива се могу добити на телефон: 031-684-800 или непосредно у канцеларији МЗ Кумбор од 07-15х.
О условима и детлајима јавног позива, више у примјеру Јавног позива.