logo
Oпштина Херцег-Нови
Званични интернет портал

Локална управа

Просторно планска документација

 

Поштовани посјетиоци,

на овој страници налазе се сви усвојени локални плански документи (уколико се ради о државним, посебно су наглашени).
За преузимање планова и графичких прилога (сви појединачни документи су у електронском облику у формату .pdf) који су по количини података захтјевнији (податак наведен у загради), предлажемо да користите десни клик и избор Save link as.. или  Save target as... и отворите документe тек по преузимању на свој рачунар.          
 
Напомена: Комплетну расположиву планску документацију која је у примјени за подручје Општине Херцег-Нови, можете погледати на сајту Министарства одрживог развоја и туризма, на следећем линку: http://www.planovidozvole.mrt.gov.me/lamp/
                                                                                              

                                                                                                                                 

Просторни план Црне Горе(државни документ)                                                               
("Сл. лист Црне Горе", бр. 24/08)
Текст (.pdf, 6,7 MB)

Генерални урбанистички план Општине Херцег-Нови                                                        
("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 01/89)
Текст  (.pdf, 95 MB)
Графички прилог
(.pdf, 7,4MB)

Просторни план општине Херцег-Нови до 2020. године                                                     
("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 07/09)

Текст (.pdf, 3MB)
Графички прилoг (.zip, 25MB)

Урбанистичко-архитектонско рјешење локације хотела "Casa del Mare" у Каменарима

("Сл.лист ЦГ", бр. 58/16)

Документација (.pdf, 201MB)

Урбанистичко-архитектонско рјешење хотелског ресорта "Лазарет" у Мељинама

("Сл.лист ЦГ", бр. 37/15)

Текст (.pdf, 2,42MB)

Сепарат са УТУ (.pdf, 1,15MB)

Графички прилог (.pdf, 3,54MB)

Архитектура (.pdf, 13,8MB)

ЛСЛ "Мркови-Њивице"
("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 32/15)
 
Текст(.pdf, 2,38MB)
Графички прилог(.zip, 18,0MB )
Сепарат (.zip, 6,40MB )
 

ДУП Кумбор - Ђеновићи
("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 25/97)

Напомена: Ступањем на снагу планског документа ДУП "Кумбор" ("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр.36/13) престаје да важи плански документ ДУП "Кумбор-Ђеновић" ("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр.25/97) у дјеловима који одговарају захвату ДУП-а "Кумбор" дефинисан чланом 2 Одлуке о доношењу ДУП-а "Кумбор".
Текст (.pdf, 25,2 MB)
Графички прилог (.zip, 134 MB )

ДУП "Kумбор"
("Сл.лист Црна Гора - оп.прописи", бр.36/13)
ДУП "Немила" - пословна зона и извјештај о СПУ
("Сл.лист Црна Гора - оп.прописи", бр.35/17 од 11.08.2017.године)

Измјене и допуне ГУП-а за дио насеља Ђеновићи
("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 07/09)
Текст (.pdf, 2,5MB)
Графички прилог
(.pdf, 909kB)

Измјене и допуне ГУП-а у зони Бијеле-Граби
("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 07/09)
Текст (.pdf, 2,5MB)
Графички прилог
(.pdf, 2MB)

Измјене и допуне ГУП-а за зону петље у Игалу
("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 23/09)
Текст (.pdf, 584kB)
Графички прилог
(.pdf, 870kB)

Измјене и допуне ДУП-а Игало-кат.парц. 708/5
("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 23/09)
Текст (.pdf, 713kB)
Графички прилог
(.pdf, 263kB)

ДУП Бијела - центар
("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 35/09)
Текст
(.pdf, 1,7MB )
Графички прилог
(.pdf, 3MB)

ДУП Србина
("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 01/10)
Текст (.pdf, 990kB)
Графички прилог
(.pdf, 3,5MB)

Измјене и допуне УП Западно Подграђе
("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 16/09)
Текст (.pdf, 2MB )
Графички прилог
(.pdf, 206kB)

УП Тамарис
("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 35/09)
Текст (.pdf, 3,4MB)
Графички прилог
(.pdf, 252kB)
УТ услови
(.pdf, 178kB)

УП Здравствени и туристички комплекс Мељине
("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр.05/10)
Текст (.pdf, 2,9MB)
Графички прилог
(.pdf, 1,4MB)

Измјене и допуне ГУП-а за подручје насеља Требесин
("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 05/07)
Текст (.pdf, 586kB)
Графички прилог
(.pdf, 1,1MB)

Измјене и допуне ГУП-а у дијелу Игала за подручје Шиштет Баре
("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 07/07)
Текст (.pdf, 495kB)
Графички прилог
(.pdf, 2,7MB)

Измјене и допуне ГУП-а за подручје преко пута Аутобуске станице
("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 14/07)
Текст (.pdf, 429kB)
Графички прилог
(.pdf, 1,6MB)

УП Лазарет
("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр.05/07)
Текст  (.pdf, 1,8MB)
Графички прилог
(.pdf, 2,2MB)

ДУП Топла
("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 27/03)
Текст
(.pdf, 4,2MB )
Графички прилог
(.pdf, 6MB)

Измјене и допуне ДУП-а Топла
("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 07/09)
Текст (.pdf, 2,7MB)
Графички прилози (.zip, 21,5MB)

Измјене и допуне УП Шеталиште пет Даница
("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 25/97)
Текст (.pdf, 8,8MB)
Графички прилог
(.zip, 83MB)

УП Хотел Плажа
("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 16/10)
Текст (.zip,12MB)
Графички прилог
(.pdf, 2MB)
УТ услови
(.pdf, 214kB)

Измјене и допуне ДУП-а Игало - кат.парц. 469
("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 30/09)
Текст (.pdf, 676kB)
Графички прилог
(.pdf, 383kB)

ДУП Топла - од Шеталишта до Његошеве
("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 08/11)
Елаборат (.zip, 33,76MB)

ДУП Мељине - локација "Синдикат"
("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 22/11)
Елаборат (.zip, 15MB)
Сепарати са УТ условима - фаза 1 (.zip, 49 МB)

УП "Аматист",  Ђеновићи
("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 11/09)
Текст
(.zip, 524 kB)
Графички прилози (.zip, 53 MB)

ЛСЛ "Добар сат", Врбањ
("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 26/10)
Текст (.pdf, 480 kB)
Графички прилози (.zip, 11,4 MB)

ЛСЛ Санитарна депонија "Дубоки до"
("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 16/11)
Текст (.pdf, 1,8 MB)
Графички прилози (.zip, 17,6 MB)

ДУП Бајер
("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 8/11)
Текст
(.zip, 29 MB)
Графички прилози (.zip, 163 MB)

ДУП Топла 3
("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 31/11)
Tekst (.pdf, 1 MB)
Графички прилози (.zip, 13,5 MB)

ДУП Блаца - Јошица
("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 31/11)
Текст (.pdf, 1,5 MB )
Графички прилози (.zip, 18,5 MB)

Измјене и допуне ДУП-а Блаца-Јошица за кат.парц. 351, 352, 353/1, 353/2 К.О. Јошица

(Одлука о доношењу "Сл.лист ЦГ општински прописи", бр. 35/17 од 11.08.2017. године)

Текст(.pdf, 2,2 MB)
Графички прилози (.zip, 38,8 MB)
Сепарат (.zip, 2,4 MB)

 

УП "Брежине - Убојно"
("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 31/11)
Текст (.pdf, 2,7 MB)
Графички прилози (.zip, 75,2 MB)
 
ЛСЛ Мјесно гробље у Ратишевини
("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 31/11)
Текст (.pdf, 980 kB)
Графички прилози (.zip, 1 MB)
ДУП Зеленика - центар
("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 31/11)
Текст (.pdf, 1,8 MB)
Графички прилози (.zip, 8,2 MB)
 

Просторни план подручја посебне намјене за Морско добро (државни документ)
("Сл. лист Црне Горе", бр. 30/07)
Текст (.pdf, 2,3 MB )
Графички прилози (.zip, 42 MB)
Детаљна разрада локалитета Њивице (.zip, 16 MB)

Државна студија локације- ДСЛ "Сектор 32" (Росе - Добреч)(државни документ)
("Сл. лист Црне Горе", бр. 71/09)
Текст (.zip, 16 MB)
Графички прилози (.zip, 47 MB)
Сепарат са УТУ (.rar, 25,3 MB)

Измјене и допуне Државне студије локације "Сектор 32" (Росе - Добреч) (државни документ)
("Сл. лист Црне Горе", бр. 58/14)
Одлука (.pdf, 5,23 MB)
Текст (.pdf, 510kB)

ЛСЛ Кочишта - Бргули
("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 31/11)
Текст (.pdf, 1,6MB)
Графички прилози (.zip, 24,6MB)
СПУ (.pdf, 1,2MB)
Сепарат са УТУ (.rar, 36,5MB)

ДУП Игало-Баре
("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 31/11)
Текст (.rar, 11MB)
Графички прилози (.rar, 43MB)
Државна студија локације- ДСЛ "Сектор 34" (Жањиц-Мириште-Арза)(државни документ)
("Сл. лист Црне Горе", бр. 8/12)
Текст (.zip, 10,7 MB)
Графички прилози (.zip, 61,2 MB)
 

УП Апартманско- пословни комплекс "Белко" у Баошићима
("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 07/12)
Текст (.pdf, 280kB)
Графички прилози (.rar, 8MB)

ДУП Стара бања-Игало
( "Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 07/12 )
Текст (.rar, 11,2MB)
Графички прилози (.rar, 53MB)
ДУП Мељине
("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 26/12 )
Текст (.rar, 1,7MB)
Графички прилози (.rar, 125MB)
Измјене и допуне ДУП Њивице
("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 26/12 )
Текст (.rar, 2,4MB)
Графички прилози (.rar, 77MB)

УП хотелски комплекс "Жагер" у Бијелој
( "Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 36/12 )
План (текстуални дио и графички прилози)
  (.rar, 88,1MB)
Извјештај о стратешкој процјени утицаја на животну средину  (.pdf, 3,8MB)
Сепарат са УТУ (.pdf, 14,5MB) 

ЛСЛ за туристичко рекреативни комплекс "Монкаро" на Луштици
( "Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 36/12 )
План (текстуални дио и графички прилози) (.rar, 18,7MB)

ЛСЛ за туристичко рекреативни комплекс "Марат"Врбањ
( "Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 11/13 )
План (текстуални дио и графички прилози)  (.rar, 47MB)
Извјештај о стратешкој процјени утицаја на животну средину  (.pdf, 1,5MB)
Сепарат са УТУ  (.rar, 23,3MB)

ДУП Ђеновићи
("Сл.лист Црна Гора - оп.прописи", бр.11/13)
Текстуални дио (.rar, 1,1MB)
Графички прилози (.rar, 186MB)

ДУП Поди
("Сл.лист Црна Гора - оп.прописи", бр.11/13)
Текстуални дио (.rar, 28,2MB)
Графички прилози (.rar, 22,2MB)
Извјештај о стратешкој процјени утицаја на животну средину (.rar, 9,4MB)

УП Златник, Баошићи
("Сл.лист Црна Гора - оп.прописи", бр.11/13)
План (текстуални дио и графички прилози (.rar, 36MB)

Измјене и допуне УП Стари град
("Сл.лист Црна Гора - оп.прописи", бр.02/13)

Текстуални дио (.rar, 17MB)
Графички прилози 1 (.rar, 92MB)
Графички прилози 2 (.rar, 13MB)

УП Лустреца 2, Луштица
("Сл.лист Црна Гора - оп.прописи", бр.20/07)
 
 
Измјене и допуне ЛСЛ "Стари виногради" Кути-Зеленика
("Сл.лист Црна Гора - оп.прописи", бр.02/14)
 
 
УП "Хотел Металург"
("Сл.лист Црна Гора - оп.прописи", бр.08/15)
 
 
 
УП "Дневни центар за дјецу са сметњама и тешкоћама у развоју са објектом Старе школе-Суторина"
("Сл.лист Црна Гора - оп.прописи", бр.08/15)
 
 
Измјена и допуна ДУП-а "Блаца-Јошица" за локалитет Хотел "Парк" у Бијелој
("Сл.лист Црна Гора - оп.прописи", бр.08/16)
 
 
ЛСЛ "Ситница - кат.пар. 4107/11, 4107/12 и 4107/13 све К.О. Крушевице" са СПУ
 
Сепарат (.rar, 6,61 MB)
 
 
ЛСЛ "Сасовићи"
("Сл.лист Црна Гора - оп.прописи", бр.48/15)
 
 
Измјене и допуне ДУП-а "Стара Бања - Игало" за УП122 и УП168 са Извјештајем о Стратешкој процјени утицаја
("Сл.лист Црна Гора - оп.прописи", бр.21/16, 12/17)
 
Закључак (.pdf, 289kB)
 
 
УП комплекса мјешовите намјене "Villdor" у Игалу
("Сл.лист Црна Гора - оп.прописи", бр.32/15)
 
 
 
УП "Мимоса Естате" у Игалу са Извјештајем о Стратешкој процјени утицаја