Утицај на животну средину: дата сагласност на елаборат за базну станицу Хотел Делфин у Бијелој

врата?Секретаријат за комунално-стамбене послове и заштиту животне средине обавјештава да је донијето Рјешење којим се, носиоцу пројекта - „М:ТЕЛ" д.о.о из Подгорице, даје сагласност на Елаборат процјене утицаја на животну средину за радио-базну станицу „ХН 08 ХОТЕЛ ДЕЛФИН“, чија се реализација планира у Бијелој.

Против овог рјешења заинтересована јавност може изјавити жалбу главном администратору Општине Херцег-Нови, у року од 15 дана од дана објављивања у средствима информисања, а преко овог органа. 

Рјешење и обавјештење можете преузети са странице Утицај пројеката на животну средину-Рјешења.
FaLang translation system by Faboba