У Секретаријату за просторно планирање и изградњу очекују преко 2,5 милиона еура од издатих грађевинских дозвола

прес 4112014Извјештај о уређењу простора за прошлу годину и Програм уређења простора за ову били су тема прес конференције секретара Секретаријата за просторно планирање и изградњу Милована Баждара. Он је новинаре обавијестио да због ванредних локалних избора, Скупштина општине није била у могућности да на редовним сједницама усвоји те законом обавезујуће одлуке. На рад овог Секретаријата утицала је и одлука Министарства одрживог развоја и туризма и Управе за инспекцијске послове који су крајем прошле године заузели становиште да се планови који у себи садрже норму о року важења не могу користити по истеку рока.

– То је радикално другачије становиште у пракси у односу на оно што је деценијама било у примјени, рекао је Баждар.- Да бисмо превазишли ту ситуацију у фебруару смо доњели одлуку о продужетку примјене избвјесног броја тих докумената. Ипак половина планских докумената од 90 колико је било у примјени сада више није у примјени. То је битно нова ситуација која није затекла само нас већ све општине ЦГ. Један број инвеститора се нашао у ситуацији да не може добити урбанистичко техничке услове, а законом прописана процедура о изради нових планова је прилично сложена и дуготрајна, рекао је Баждар.

Он је информисао да је ГУП - Генерални урбанистички план Општине ван примјене, а Просторни план општине донесен 2009.г. урађен је са пројекцијом примјене до 2020.г. -Он је квалитетно дао намјене простора, али УТ потенцијале је дао у ограниченом обиму посебно кад је у питању простор полуострва Луштица. До 2012. је била обавеза да се изради ПУП и један број општина, међу њима и наша то није успио да уради. Одлуку о изради ПУП-а наша СО доњела је 2010. године и прикупљено је преко 1000 страница полазног материјала за његову израду. За неуспјели конкурс из 2013. не сноси кривњу ни комисија која је радила на конкурсном материјалу ни Општина ни Секретаријат. То је стицај околности и пропуст који се догодио због података добијених од надлежне институције односно коморе архитеката ЦГ. Баждар је потом рекао да је у току израда Просторног плана посебне намјене обалног подручја ЦГ који обухвата простор свих приморских општина и да ће све оне општине које су усвојиле ПУП морати да изврше корекције у складу са овим вишим планским документом кад буде донесен.

У нашој општини је у изради 8 ДУП-оав, 10-ак студија локације и девет урбанистичких пројеката. Неколико планова, типа студије локације је у припреми. Закон омогућује да инвеститори који имају интересовање и потребу могу да финансирати било коју врсту нижих планских докумената. Раде се ДУП-ови за простор од Шеталишта до Његошеве, од Шеталиста до Улице Саве Ковачевића и Гракалића на Савини. – Програмом смо предвидјели да се раде остали ДУП-ови Баошића, Бијела шири захват, Кути, Савинска дубрава. Одлука о изради Плана Савинска дубрава је донесена, али морало је да се сачека Студија процјене утицаја на животну среднину односно Студија о заштити биодиверзитета на простору Савинске дубраве. Та студија је урађена почетком године и сада се чека наставак процедуре у смислу избора обрађивача и израде тог плана. Мора се радити план центра Игало, нови ДУП Солила. У изради је План Игало – пословна зона, Суторина пословна зона, ДУП Немила-стамбена зона, измјена допуне ДУП-а за дио насеља Росе.

-Локалне студије локације покрећемо углавном сходно интересима инвеститора. У завршној фази су локалне студије локације Сасовићи, Котобиљ, урбанистички пројекат Билдор, Мркови Њивице,  Добра лука, Бргули, Стара маслина и УП за комплекс Дневног центра за дјецу са сметњама и тешкоћама у развоју.

И поред проблема који прате ову област кад је ријеч о недостајућим планским документима број поднесених захтјева странака према Секретаријату расте из године у годину, од 1787 у 2011. до 1810 захтјева у 2014. -Нема пада интересовања инвеститора, а кроз издате документе се мозе видјети да је у тренду благог раста. 2011. издали смо 100 градјевинских дозвола и 198 УТ услова. 2012.- 304 УТ услова,115 градјевинских дозвола, 2013- 326 УТ услова и 136 грађевинских дозвола и 2014. до сада 252 УТ услова и 133 грађевинске дозволе. Сваке године се издаје и око 250 дозвола за привремене објекте. Ове године би број УТ услова био преко 400 да се није појавио проблем истеклих планова. У наплати грађевинских дозвола 30-ак одсто су правна лица, а остало физичка. Тако је 2011. наплаћено 1,3 мииона € 2012. - 3.1, 2013. - 2,2 милона и до 29.10. ове године 2,37 милиона. Очекујемо да ћемо до краја године пребацити 2,5 милиона. Сваке године овај секретаријат добије и 700 до 800 захтјева за издавање увјерења о намјени. Законски рокови за издавање УТ услова и грађевинске дозволе су 30 дана. Ја одговорно тврдим да ми то постижемо за 25 до 30  дана ако је документација у реду, истакао је Баждар.

Сходно Закону о уређењу простора и изградњи објеката Секретаријат је припремио Одлуку о накнади за комунално опремање којом се утврђују тарифе и елементи на основу којих се наплаћују грађевинске дозволе. Остало је да се предлог одлуке прослиједи Министарству на сагласност. Припремљене су још три важне одлуке - о помоћним објектима, привременим обвјектима и објектима од локалног интереса. - Предсједник општине је јуче потписао двије о помоћним и привременим објектима. У Одлуци о привременим објектима први пут смо увели могућност издавања услова и рјешења за привремене пословне објекте типа хале које могу бити до 200 м² површине које могу да се постављају на период од године до пет година у оним подручјима гдје немао усвојен нижи плански документа, гдје је по вишем планском документу одређена пословна намјена. Одлуком је предвиђено и да се може одобравати изградња објеката у функцији руралног развоја у подручјима гдје не постоје нижи плански документи. Трећа новина је изградња мањих објеката у функцији рјешавања социјалних питања.   

 

FaLang translation system by Faboba