grbHNnew
Oпштина Херцег-Нови
Званична интернет презентација

Локална управа

Јавна расправа: Одлука о спровођењу поновне Јавне расправе за Локалну студије локације „Мркови - Њивице“ на Луштици

Из Секретаријата за просторно планирање и изградњу обавјештавају да је донијета Одлука о спровођењу поновне јавне расправе Локалне студије локације “Мркови - Њивице” на Луштици са Извјештајем о стратешкој процјени утицаја на животну средину за исти плански документ и Програмом одржавања поновне јавне расправе.

Поновна јавна расправа за Локалну студију локације „ Мркови - Њивице“ на Луштици са Извјештајем о Стратешкој процјени утицаја на животну средину одржати ће се у периоду од 28. јануара 2015. до 11. фебруара 2015.године, јер се након спроведене јавне расправе предметног планског документа са Извјештајем утврдила битна разлика од првобитног нацрта планског документа, за који је потребно спровести поновну јавну расправу.

Кориговани елаборат плана и кориговани Извјештај о стратешкој процјени утицаја биће изложен у просторијама Секретаријата за просторно планирања и изградњу Општине Херцег Нови и просторијама МЗ Луштица.

Увид у наведена документа биће омогућен у назначеном периоду сваког понедељка, сриједе и петка од 9 до 11 часова у просторијама Секретаријата за просторно планирање и изградњу Општине, и свим радним данима у МЗ Луштица.

Током трајања јавног увида грађани и правна лица моћи ће достављати писмене примједбе, сугестије и мишљења на наведене документе, искључиво преко Грађанског бироа Општине Херцег-Нови или преко МЗ Луштица.

Секретаријат за просторно планирање и изградњу Општине Херцег-Нови заједно са Обрађивачем Плана и Извјештаја презентоваће наведене документе збору заинтересованих грађана и правних лица дана 4. фебруара 2015.године у 16 часова у просторијама Општине Херцег-Нови, Мала сала, након чега ће се одржати Јавна дискусија о истом.

 

Одлука о спровођењу поновне Јавне расправе за Локалну студије локације „Мркови - Њивице“ на Луштици (.pdf, 119kB) 

Програм Јавне расправе (.pdf, 163kB)

Текстуални дио плана (.pdf, 4,27MB)

Графички прилози плана (.rar, 17,1MB)

Сепарат УТУ (.rar, 12,5MB)

Извјештај о стратешкој процјени утицаја на животну средину (.rar,12,8MB)

Образац за достављање примједби (.pdf, 102kB)

 

Повезана вијест: Јавна расправа: Извјештај са Јавне расправе о Нацрту ЛСЛ "Мркови-Њивице" на Луштици, од 15.10.2014. године.