grbHNnew
Oпштина Херцег-Нови
Званична интернет презентација

Локална управа

Јавна расправа: Нацрт Урбанистичког пројекта "Мимоза Естате" у Игалу

UPMimosaEstateИз Секретаријата за просторно планирање, изградњу, комуналне дјелатности и заштиту животне средине обавјештавају да се ставља на Јавну расправу Нацрт Урбанистичког пројекта „Мимоса Естате“ у Игалу са Извјештајем о стратешкој процјени утицаја на животну средину за исти плански документ. Јавна расправе ће трајати од 30. априла до 29. маја 2015. године. Елаборат Нацрта плана са Извјештајем о стратешкој процјени биће изложен у просторијама Секретаријата за просторно планирања, изградњу, комуналне дјелатности и заштиту животне средине Општине Херцег-Нови и просторијама МЗ Игало.

Girls Air Jordan

Увид у наведена документа биће омогућен у назначеном периоду сваког радног дана од 11:30 до 13:30 часова у просторијама Секретаријата за просторно планирање, изградњу, комуналне дјелатности и заштиту животне средине Општине, и свим радним данима у МЗ Игало.

Секретаријат за просторно планирање, изградњу, комуналне дјелатности и заштиту животне средине Општине Херцег-Нови заједно са Обрађивачем Плана и Извјештаја презентоваће наведене документе збору заинтересованих грађана и правних лица дана 19. маја 2015.године у 13 часова у просторијама Општине Херцег-Нови – Мала сала, након чега ће се одржати Јавна дискусија о истом.

Такође, Секретаријат за просторно планирање, изградњу, комуналне дјелатности и заштиту животне средине Општине Херцег-Нови ће обезбједити тумачење плана заинтересованим лицима, дана 20. маја 2015.године у просторијама МЗ Игало од 11 до 13 часова.

Током трајања јавног увида, грађани и правна лица моћи ће достављати писмене примједбе, сугестије и мишљења на наведене документе, искључиво преко Грађанског бироа Општине Херцег-Нови или преко МЗ Игало.

Одлука о утврђивању Нацрта Урбанистичког пројекта „Мимоса Естате“ у Игалу (.pdf, 116kB)

Програм Јавне расправе (.pdf, 180kB)

Текстуални дио плана (.pdf, 1,80MB)

Графички прилози плана (.pdf, 9,09MB)

Сепарат са УТУ (.pdf, 117kB)

Извјештај о стратешкој процјени утицаја на животну средину (.pdf, 1,83MB)

Документација СПУ (.pdf, 1,41 MB)

Образац за достављање примједби (.pdf, 112kB)