grbHNnew
Oпштина Херцег-Нови
Званична интернет презентација

Локална управа

Јавна расправа: Нацрт Измјена и допуна ДУП-а "Стара Бања-Игало" за УП122 и УП168

DUPStaraBanjaIgaloIzmИз Секретаријата за просторно планирање, изградњу, комуналне дјелатности и заштиту животне средине обавјештавају да се ставља на Јавну расправу Нацрт Измјена и допуна ДУП-а "Стара Бања-Игало" за УП122 и УП168 са Извјештајем о стратешкој процјени утицаја на животну средину за исти плански документ. Јавна расправе ће трајати од 7. маја до 6. јуна 2015. године. Елаборат Нацрта плана са Извјештајем о стратешкој процјени биће изложен у просторијама Секретаријата за просторно планирања, изградњу, комуналне дјелатности и заштиту животне средине Општине Херцег-Нови и просторијама МЗ Игало.

Girls Air Jordan

Увид у наведена документа биће омогућен у назначеном периоду сваког радног дана од 11:30 до 13:30 часова у просторијама Секретаријата за просторно планирање, изградњу, комуналне дјелатности и заштиту животне средине Општине, и свим радним данима у МЗ Игало.

Секретаријат за просторно планирање, изградњу, комуналне дјелатности и заштиту животне средине Општине Херцег-Нови заједно са Обрађивачем Плана и Извјештаја презентоваће наведене документе збору заинтересованих грађана и правних лица дана 28. маја 2015. године у 12 часова у просторијама Општине Херцег-Нови – Мала сала, након чега ће се одржати Јавна дискусија о истом.

Такође, Секретаријат за просторно планирање, изградњу, комуналне дјелатности и заштиту животне средине Општине Херцег-Нови ће обезбједити тумачење плана заинтересованим лицима, дана 29. маја 2015. године у просторијама МЗ Игало од 11:30 до 13:30 часова.

Током трајања јавног увида, грађани и правна лица моћи ће достављати писмене примједбе, сугестије и мишљења на наведене документе, искључиво преко Грађанског бироа Општине Херцег-Нови или преко МЗ Игало.

Одлука о утврђивању Нацрта Измјена и допуна ДУП-а "Стара Бања-Игало" за УП122 и УП168 (.pdf, 127kB)

Програм Јавне расправе (.pdf, 186kB)

Графички прилози плана (.zip, 34,4MB)

Извјештај о стратешкој процјени утицаја на животну средину (.pdf, 321kB)

Графички прилози СПУ (.zip, 5,96MB)

Образац за достављање примједби (.pdf, 111kB)