grbHNnew
Oпштина Херцег-Нови
Званични интернет портал

Локална управа

Издавање рјешења за постављање привременог објекта

 

Уз захтјев (Образац 11)  је потребно приложити:

  • уколико се ради о земљишту у власништву физичког или правног лица, доказ о власништву или други правни основ
  • уколико се ради о земљишту у власништву Општине, уговор о закупу
  • графички приказ парцеле и потребне сагласности у зависности од намјене и локације објекта
  • пројекат овјерен од стране овлашћеног субјекта или проспект објекта, у зависности од врсте објекта (у 2 примјерка)
  • доказ о плаћеној закупнини и накнади за комунално опремање грађевинског земљишта, уколико се ради о земљишту у власништву Општине Херцег-Нови, односно доказ о плаћеној накнади за комунално опремање грађевинског земљишта на земљишту у власништву физичког или правног лица

Административна такса:

За издавање одобрења за постављање привремених објеката сезонског типа (за период од неколико мјесеци) плаћа се:

-за конзерваторе, расхладне ветрине, апарате за кокице, мреже и сл. по објекту – 5,00 €

-за штандове по објекту – 10,00 €

-за привремене објекте већих капацитета од напријед наведених, по објекту – 30,00 €

-за издавање одобрења за постављање привремених објеката који се не сматрају сезонским – 30,00 €