grbHNnew
Oпштина Херцег-Нови
Званични интернет портал

Локална управа

Јавни позив за давање у закуп локације за постављање привременог објекта- паркиралишта

  • четвртак, 06 фебруар 2020 07:00

HN aerialОпштина Херцег-Нови објавила је први јавни позивза давање у закуп локације за постављање привремног објекта – паркиралишта путем јавног надметања.

Како стоји у Јавном позиву, предметна локација на дијелу катастарске парцеле бр.1992/4, уписане у Л.Н.203 К.О.Поди, у површини од 335m2 даје се у закуп на период од 5 година за потребе постављања привременог објекта- паркиралишта.

Заинтересована лица могу извршити увид у предметну локацију у Секретаријату за просторно планирање и изградњу – зграда Општине Херцег Нови, канцеларија број 88, трећи спрат, у вријеме пријема странака.

Понуде се могу достављати закључно са 12.02.2020.године, до 14 часова док траје пријем писмена у Грађанском бироу.

Јавно надметање - аукција ће се одржати наредног радног дана, 13.02.2020. године у 9.30 часова у великој сали Општине, у присуству пријављених и регистрованих учесника за надметање..

Регистрација учесника ће се обавити 13.02.2020.године у сали Општине Херцег Нови са почетком у 9:15 часова.

Детаље о условима закупа, праву учешћа, неопходној документацији и начину достављања понуда можете прочитати и преузети овдје.

Ближа обавјештења по основу овог јавног позива се могу добити на телефон: 031-321-052 (локал 260) или непосредно у канцеларијама Дирекције за имовину и заступање у згради Општине Херцег-Нови, у вријеме пријема странака.