grbHNnew
Oпштина Херцег-Нови
Званична интернет презентација

Локална управа

Објављен трећи Јавни позив за давање у закуп локације за постављање привремених објеката типа киоск путем јавног надметања

JavniPoziv29052020Дирекција за имовину и заступање Општине Херцег Нови објавила је трећи Јавни позив за давање у закуп локације за постављање привремених објеката типа киоск путем јавног надметања.

Предмет овог Јавног позива је локација у Игалу, код хотела Војводина – локација К.2 на кат.парц.2570/1 К.О. Топла, намјене привремени објекат за трговину и услуге, површине 9м2, дужина закупа 4 године од закључења уговора, са почетном цијеном закупа у износу 1.370,00 еура годишње.
Право учешћа на јавном надметању имају сва физичка и правна лица, која доставе благовремену и комплетну документацију и доказ о уплаћеном депозиту у износу од 100,00 еура на жиро рачун Главног трезора Општине Херцег Нови број: 510-208-95 уз напомену да се уплата врши на име „депозита за учешће на јавном надметању“.
Пријаве се могу достављати најкасније закључно са 30.07.2020. године до 14,00 часова док траје пријем писмена на Грађанском бироу Општине Херцег Нови за тај дан. Све пријаве пристигле на Грађански биро Општине Херцег Нови након тог времена ће се сматрати неблаговременим.
Јавно надметање ће се одржати дана 31.07.2020.године са почетком у 9,00 часова у великој сали Скупштине Општине, у присуству пријављених и регистрованих учесника за наведену локацију. Надметање ће водити Комисија именована од стране Предсједника Општине.
Ближа обавјештења по основу овог јавног позива могу се добити на број телефона: 031-321-052 локал 255 или непосредно у канцеларијама Дирекције за имовину и заступање Општине Херцег Нови, у вријеме пријема странака.
О детаљима, условима и начину пријаве више у примјеру Јавног позива.