logo
Oпштина Херцег-Нови
Званични интернет портал

Локална управа

директор: Драган Мрачевић

звање: дипломирани економиста
тел. /фаx:  580-947
е-адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

e-адреса управе: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


Одјељење за утврђивање и наплату локалних јавних прихода

Руководилац: Милена Бировљев, дипл. правник


 Надлежности

Извод из  Одлуке  о организацији и начину рада локалне управе Општине Херцег- Нови ("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 009/16 од 16.02.2016)

ЧЛАН 16

 

Управа локалних јавних прихода врши послове из области локалних јавних прихода општине кроз двије организационе јединице:

Одељења за утврђивање локалних јавних прихода и Одељење за инспекцијски надзор.

  • утврђује и наплаћује локалне јавне приходе и врши надзор над остваривањем локалних јавних прихода; доноси рјешење о утврђивању обавеза по основу локалних јавних прихода;
  • анализира степене и ефекте остварених прихода, у сарадњи са Секретаријатом за финансије, туризам и економски развој, у циљу дефинисања одговарајуће фискалне политике;
  • води регистар пореских обвезника који редовно усаглашава са регистром непокретности који води републички орган за некретнине; прописује облик и садржај пореске пријаве; предузима мјере наплате локалних јавних прихода (хипотека, залога, забрана преноса новчаних средстава преко рачуна обвезника, наплате пореске обавезе из новчаних средстава обвезника, наплате дуговања из имовине обвезника, пленидба и продаја покретне и непокретне имовине, предлагање издавања привремене мјере забране располагања имовином);
  • предузима мјере инспекцијског надзора у складу са законом; припрема периодичне извјештаје и информације о степену реализације локалних јавних прихода;
  • учествује у обезбјеђивању функционалности јединственог информационог система за област локалних јавних прихода; обезбјеђује тачно и ажурно вођење евиденције свих наплаћених локалних јавних прихода;
  • припрема информативне и друге стручне материјале за органе локалне самоуправе, припрема стручна мишљења и изјашњења по иницијативама за оцјењивање уставности и законитости општинских прописа и аутентична тумачења прописа у области за коју је основана;
  • остварује сарадњу са невладиним организацијама у областима за које је основана;
  • врши послове нормативне дјелатности у поступку припреме прописа и аката из надлежности Управе;
  • врши и друге послове из надлежности локалне самоуправе, за које је основана.