logo
Oпштина Херцег-Нови
Званични интернет портал

Органи локалне управе

 

Одлуком о организацији и начину рада локалне управе Општине Херцег-Нови ("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 15/04, 32/05, 31/06, 14/07 i "Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 16/09, 16/11,  од 11.02.2015), утврђује се организација, дјелокруг и начин рада локалне управе Општине Херцег-Нови

Органи управе Општине Херцег-Нови врше послове утврђене законом, Статутом Општине и другим актима.

Органи локалне управе:

 • спроводе законе, друге прописе и опште акте
 • припремају прописе из своје надлежности
 • врше управни надзор
 • рјешавају у управном поступку
 • воде јавне и друге евиденције
 • врше слободан приступ информацијама из своје надлежности
 • врше друге послове утврђене Статутом и другим актима
 • врше послове пренијете законом или повјерене прописом Владе Црне Горе

За вршење послова локалне управе образују се секретаријати
За вршење специфичних послова локалне управе оснивају се дирекције и управе
За вршење стручних и других послова образују се стручне службе за Предсједника општине и Главног администратора

Секретаријати :

 1. Секретаријат за друштвене дјелатности и спорт
 2. Секретаријат за просторно планирање и изградњу
 3. Секретаријат за финансије, туризам и економски развој.
 4. Секретаријат за комуналне дјелатности и екологију
 5. Секретаријат за културу

Специфични послови:

 1. Служба за заједничке послове и информационе системе
 2. Дирекција за имовину и заступање
 3. Управа локалних јавних прихода
 4. Служба комуналне полиције
 5. Служба заштите и спашавања
 6. Кабинет Предсједника општине
 7. Служба Главног администратора
 8. Јединица за унутрашњу ревизију
 9. Служба за управљање људским ресурсима
FaLang translation system by Faboba