grbHNnew
Oпштина Херцег-Нови
Званична интернет презентација

Локална управа

Јавни оглас о давању у закуп три пијачне тезге на мјесној пијаци у Баошићима

zastavaOpstine sМјесна заједница Баошић издаје у закуп три пијачне тезге на мјесној пијаци у Баошићима, кат.парцела 414/2 К.О. Баошић. Издавање у закуп ће се вршити прикупљањем затворених писаних понуда, а рок за достављање понуда је од 20.01.2015.г. до 27.01.2015.године.


Писане понуде се достављају у канцеларији Мјесне заједнице Баошић, сваким радним даном од 08.00 до 15.00 часова.

Минимална цијена закупа пијачне тезге је 400,00 € (словима:четиристотине еура) .

0тварање понуда извршиће се јавно дана 28.01.2015.године, са почетком у 19.00 часова у просторијама Дома културе у Баошићу.

Све додатне информације везане за оглас могу се добити на телефон 031/674-333 и 067/800-574. Контакт особа је Милица Ћетковић, секретар МЗ Баошић

Оглас , (.pdf, 284 kB)