grbHNnew
Oпштина Херцег-Нови
Званична интернет презентација

Локална управа

Одржана јавна расправа о Елаборату процјене утицаја на животу средину и друштво и Плану управљања животном средином у односу на рјешавање проблема отпада на локацији Бродоградилишта Бијела

NasEPUZS18082019У Великој Сали Општине Херцег-Нови јуче је одржана прва јавна расправа о Елаборату процјене утицаја на животу средину и друштво (ESIA) и Плану управљања животном средином (EMP) у односу на рјешавање проблема отпада на локацији Јадранског Бродоградилишта Бијела.

Sneakers

На јавној расправи, осим заинтересоване јавности присуствовала је и државна секретарка у Министарству одрживог развоја и туризма, Далиборка Пејовић, као и представници обрађивача Елабората, проф. др. Рефик Зејниловић и Ана Мишуровић.

Јавну расправу водила је Алмина Бучан, пројектна менаџерка.

Влада Црне Горе, преко Агенције за заштиту животне средине, спроводи Пројекат “Управљање индустријским отпадом и чишћење”, који се финансира из кредита Свјетске банке.

Једна од предвиђених активности Пројекта је ремедијација грита и контаминираног земљишта са локације Јадранског Бродоградилишта у Бијелој.

EPUZZS18082016Сходно захтјевима Свјетске банке, у оквиру израде техничке документације (Главног пројекта) за радове на ремедијацији, припремљен је Елаборат процјене утицаја на животну средину и друштво (ЕСИА) и План управљања животном средином (EMP) како би се ублажили могући негативни утицаји планираних радова на животну средину.

Секретарка Пејовић истакла је озбиљност и немјерљиви значај овог пројекта за Бијелу, град и цијелу државу.

“Санацију еколошких тачака радимо да бисмо заштитили здравље грађана и животну средину. Такође, и да бисмо дали једну нову шансу за будућу валоризацију простора, који се налази на самој црногорској обали”, истакла је Пејовић.

Влада Црне Горе захтијева да се очисти комплетно концесионо подручје и да нема више говора о “прљавој индустрији” у Бијелој.

“Наш је циљ да се овај пројекат релизује до маја или јуна наредне године. То је рок који морамо испоштовати да бисмо након санације могли очекивати брзе економске ефекте и исплативност овог пројекта. Лично ћу инсистирати да се ови рокови испоштују, јер нико више нема право да доводи у питање рокове за реализацију овог пројекта и шансу за здраву и успјешну приватизацију Бродоградилишта Бијела и стварање предуслова за нова запошљавања”, поручила је Пејовић.

Поред наведеног, а имајући у виду значај реализације поменутог пројекта, присутни су упознати да је у току ревизија Главног пројекта ремедијације за предметну локацију и да ће након завршетка бити објављен међународни тендер за избор извођача радова на ремедијацији.

Друга расправа биће одржана у Бијелој, а јавност ће о темину бити благовремено обавијештена.

Више информација о пројекту можете наћи на: http://www.rio.org.me/