Јавни конкурс за додјелу линија за превоз путника у градском и приградском линијском саобраћају

ZGRADAOHNСекретаријат за комуналне дјелатности, екологију и енергетску ефикасност расписао је Јавни конкурс за додјелу линија за превоз путника у градском и приградском линијском саобраћају на територији Општине Херцег Нови.

План линија у градском и приградском превозу путника садржи следеће линије:
1.    Игало - Каменари – Игало;
2.    Суторина – Каменари – Суторина;
3.    Игало - Мељине - Игало (кружна);
4.    Херцег Нови - Крушевице - Херцег Нови;
5.    Херцег Нови – Ситница - Врбањ - Херцег Нови;
6.    Херцег Нови - Пријевор - Херцег Нови;
7.    Херцег Нови - Мојдеж - Херцег Нови;
8.    Херцег Нови - Њивице - Херцег Нови;
9.    Херцег Нови - Убли - Херцег Нови;
10.    Мардари - Росе - Забрђе
Конкурсна документација може се преузети у року од 15 дана, од дана објављивања конкурса у дневним листовима и на сајту www.hercegnovi.me, на адреси: Општина Херцег Нови, Трг Маршала Тита 2, Грађански биро (шалтер бр. 4), сваког радног дана од 8 до 15 часова, са прилагањем доказа о уплати износа на име накнаде трошкова конкурса.
Понуђачи могу достављати понуде сваког радног дана од 08.00 до 15.00 сати закључно са 14.01.2019. године, непосредном предајом у Грађански биро Општине Херцег Нови- Трг Маршала Тита 2. или препорученом пошиљком са повратницом на адреси.
Јавно отварање, на које су позвани сви заинтересовани понуђачи ће бити одржано  21.01.2019. год. у 12,00 часова у просторијама Општине Херцег Нови, Скупштинска сала.Учесници на конкурсу ће бити обавијештени о исходу најкасније у року од 15 дана од дана отварања понуда.
О условима учешћа на конкурсу више у прилогу.

FaLang translation system by Faboba