Јавни конкурс за додјелу линија за посебан линијски превоз путника на релацијама Луштица-Тиват-Луштица и Луштица-Радовићи-Луштица

ZgradaOHNNatpis26092018Секретаријат за комуналне дјелатности, екологију и енергетску ефикасност расписао је Јавни конкурс за додјелу линија за посебан линијски превоз путника на релацијама Луштица-Тиват-Луштица и Луштица-Радовићи-Луштица, са поласцима према потребама ученика за одлазак и повратак из школе, за временски период школске године.

План линија посебног линијског превоза путника садржи следеће линије:
1. Забрђе - Радовићи
2. Забрђе - Тиват
3. Радовићи - Мардари
Конкурсна документација може се преузети у року од 15 дана, од дана објављивања конкурса у дневним новинама и на сајту www.hercegnovi.me, на адреси: Општина Херцег Нови, Трг Маршала Тита 2, Грађански биро (шалтер бр. 4), сваког радног дана од 8 до 15 часова, са прилагањем доказа о уплати износа на име накнаде трошкова конкурса.
Понуђачи могу достављати понуде сваког радног дана од 08.00 до 15.00 сати закључноса 14.01.2019. године, непосредном предајом у Грађански биро (шалтер број 4) Општине Херцег Нови – Трг Маршала Тита 2 или препорученом пошиљком са повратницом на адреси.
Јавно отварање, на које су позвани сви заинтересовани понуђачи ће бити одржано  21.01.2019. год. у 12,00 часова у просторијама Општине Херцег Нови, Скупштинска сала.Учесници на конкурсу ће бити обавијештени о исходу најкасније у року од 15 дана од дана отварања понуда.
О условима учешћа на конкурсу више у прилогу.

FaLang translation system by Faboba