grbHNnew
Oпштина Херцег-Нови
Званична интернет презентација

Локална управа

Представљена Студија исплативости и изводивости за набавку постројења за третман муља из ППОВ

NASPrezentacija Studije tretmana mulja uz PPOV 23052019Студија исплативости и изводивости за набавку постројења за третман муља из постројења за прераду отпадних вода општине Херцег Нови израђена је на захтјев локалне управе и јуче представљена у Великој сали Скупштине општине.

Овом Студијом урађена је детаљна анализа могућности третмана и депоновања муља који настаје у постројењу, чиме Општина одговорно и на вријеме приступа проблему за који тренутно не постоји рјешење на локалним нити државном нивоу.
Студију је израдио тим Хемијског факултета из Београда. Руководилац задатка др.инг. Зоран Анђић представио је резултате представницима општинских органа, комуналних предузећа и другим заинтересованима.
Анђић је истакао одличну сарадњу са локалном управом као наручиоцем Студије, те похвалио одговоран однос према питању које представља завршну фазу у третману отпадних вода.
Како је казао, оквир за израду студије биле су директиве Европске уније, национално законодавство, те идејно рјешење херцегновског постројења за третман отпадних вода. Као најбоља за Херцег Нови одређена је МИД-МИX технологија третмана муља, каква је већ раније позитивно примијењена у Барселони, Београду, Копривници. Анђић је представио детаље овог технолошког процеса, карактеристике неутрала који се добија као резултат и употребну вриједност тог неопасног материјала.
Како је објаснио, у оквиру Студије је урађена анализа постојећих доступних технологија за третман муља, финансијска и економска оцјена са анализом економске оправданости процеса, анализа утицаја на животну средину, као и симулација третмана муља добијеног из постројења у Херцег Новом.
Prezentacija Studije tretmana mulja uz PPOV 23052019Студија закључује да, у односу на постојеће доступне технологије, МИД-МИX има значајне предности јер се добија производ који има употребну вриједност, нижи су инвестициони и оперативни трошкови, нема негативних утицаја на животну средину, потребна је мала површина за изградњу постојења, а улагања у реализацију оваквог пројекта била би оправдана само за капацитет постројења на годишњем нивоу 10.000 тона муља. Ова Студија је почетни корак и биће референт за даље активности локалне управе у правцу рјешавања питања третмана муља који ће настајати у постројењу за прераду отпадних вода које је оперативно од 2017. године.