grbHNnew
Oпштина Херцег-Нови
Званична интернет презентација

Локална управа

Подршка младима: Општина Херцег-Нови бира најбољег студента и додјељује студентске стипендије

ZgradaOHNNatpis26092018Секретаријат за културу и образовање Општине Херцег-Нови расписао је Конкурс за додјелу студентских стипендија и награда за студијску 2018/19. годину, по којем ће  бити  додијељена награда најбољем студенту завршне године студија, као и стипендије за најуспјешније студенте из Херцег Новог.

„Локална управа је одлучна да помогне успјешним студентима у школовању јер су млади и њихово образовање највреднији ресурс којим располажемо. Свјесни чињенице да  континуирано улагање у младе треба да буде  стратешки план локалне управе,  измјенама Одлуке о стипендирању  дефинисана је  могућност награђивања најбољих.  Подсјећамо да је нацртом Стратегије за младе, који би од октобра требало да буде на јавној расправи, предложен низ стимулативних мјера кад су млади у питању“, каже секретарка за културу и образовање Ана Замбелић Пиштало.
Право на награду имају најуспјешнији студенти завршне године студија који су у току свих претходних година на истим имали индекс успјеха 10. Уколико више кандидата има исти успјех, предност ће имати кандидат који је током школовања имао више признања на такмичењима из знања, разним спортским, културним и социо-хуманитарним акцијама.
Стипендије за студијску 2018/19. годину  Општина ће додијелити студентима основних и специјалистичких академских и примијењених студија, као и мастер  академских и примијењених студија који су положили све испите из претходне године и постигли просјечну оцјену 9,00. Стипендија се додјељује за једну студијску годину и исплаћиваће се мјесечно, за десет мјесеци студијске године, без обавезе враћања.
Право на стипендију имају, према унапријед прописаним условима, студенти који су црногорски држављани и имају пребивалиште у Херцег Новом или су лица са статусом странца са сталним настањењем у општини Херцег Нови.
Особе са инвалидитетом, припадници ромске заједнице, корисници материјалног обезбјеђења, као и студенти који су током претходног школовања одлуком надлежног Центра за социјални рад упућени као дјеца без родитељског старања у ЈУ Дјечји дом“Младост“ Бијела могу остварити право на стипендију без обзира на просјек оцјена из претходне године, а у складу са наведеним условима.
Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од дана објављивања, закључно са 10. октобром 2018. године. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Пријаву на конкурс (која се налази у писарници Општине Херцег Нови и на сајту исте) потребно је испунити и заједно са траженом документацијом предати непосредно на писарници Општине Херцег Нови или послати поштом на адресу:Општина Херцег Нови, Секретаријат за културу и образовање,Трг Маршала Тита 2 Херцег Нови.
Све услове и потребна документа за пријаву, као и остале детаље Конкурса можете прочитати и преузети овдје.

HFestlogo

logonew1Bib

Galerija-Josip-Bepo-Benkovic-logo