Održana centralna javna rasprava o LAP za postizanje rodne ravnopravnosti

NasRRavn22072021

Ravnopravnost polova jedno je od osnovnih ljudskih prava. Lokalni akcioni plan Opštine Herceg Novi, kao osnovni dokument za postizanje rodne ravnopravnosti, ima predviđeni okvir djelovanja za vremenski period od četiri godine, odnosno od 2021-2025, čulo se na Centralnoj raspravi upriličenoj u sali Skupštine opštine.

Kako je za RTHN kazala konsultantkinja u izradi LAP za rodnu ravnopravnost i trenerica o rodnoj ravnopravnosti Branka Vlahović, u Herceg Novom najzastupljenija neravnopravnost je u nasilju nad ženama i u toj oblasti se najteže postižu rezultati. Zbog toga je potrebno podići svijest o potrebi da postoji rodna ravnopravnost. Pored toga, zastupljena je i diskriminacija osjetljivih kategorija stanovništva, poput osoba sa invaliditetom, pripadnika romsko-egipćanske populacije, ljudi sa sela ili ekonomski ugroženih.

„Moramo znati da sve vrste diskriminacije potiču uglavnom od ekonomske neravnopravnosti. U današnje vrijeme je to najveći problem. Ekonomski neravnopravna osova podložna je svim vrstama diskriminacije, o tome treba puno voditi računa. Što prije stvorimo društvo u koje omogućuje svakome da zaradi, imaćemo puno manje diskriminacije“, kazala je ona.

View the embedded image gallery online at:
https://www.hercegnovi.me/rss/17-sekretarijat-za-drustvene-djelatnosti/vijesti/4205-2021-07-22-13-23-07?tmpl=component&print=1&page=#sigFreeId7a7ab9c327

Radnu grupu za izradu Nacrta LAP za rodnu ravnopravnost, priča Vlahović, činili su odbornici, zaposleni u lokalnoj upravi, predstavnici NVO sektora i javnih ustanova poput Centra za socijalni rad, Uprave policije i škola, jer je bilo veoma važno čuti kako svi oni vide zaštitu od diskriminacije.

„Kada pričamo o rodnoj ravnopravnosti, trudimo se da svi shvate da je riječ o zajedničkom životu muškaraca i žena i njihovoj ravnopravnosti, korišćenju najboljih kapaciteta i znanja, iskustava i osobina muškaraca i žena. Različiti smo kao ljudi, žene se razlikuju među sobom, kao i muškarci i ako smo ravnopravni i svima stvorimo jednake uslove da funkcionišu, iskoristićemo od njih najbolje od onoga što znaju i umiju“, smatra Vlahović.

Lokalni akcioni plan obuhvata analizu stanja, te ciljeve i aktivnosti predložene u sklopu sedam prioritetnih oblasti koje su definisane u skladu sa nacionalnim prioritetima i to: unapređenje rodne ravnopravnosti i ljudskih prava žena, rodno osjetljivo obrazovanje i vaspitanje, rodno osjetljiva zdravstvena zaštita, rodno zasnovano nasilje, rodna ravnopravnost u ekonomiji, ravnopravnost u procesu odlučivanja u političkom i javnom životu, kao i mediji, kultura i sport.

Prema riječima Branke Grubor Božović, u svakoj oblasti je određen cilj, način rješenja i mjere koje treba preduzeti, kao i nosioci aktivnosti, partneri, vremenski okvir, indikatori i potrebna finansijska sredstva za realizaciju predviđenih zadataka.

„ Metodologija izrade plana je bila usmjerena na sagledavanje potreba za postizanje rodne ravnopravnosti u opštini Herceg Novi. Osnovni cilj ovako zasnovane metotologije bio je da se kreira dokument koji objedinjuje različite aspekte lokalnih javnih politika, već primjenjene u praksi kroz mjere i akcije, čija je realizacija otpočela i da im se pridoda nova dimenzija ili sinergijski efekat njihovog povezivanja u okviru ovog dokumenta“, objašnjava ona.

Potpisivanjem Memoranduma o saradnji Opština Herceg Novi je u saradnji sa kancelarijom za ravnopravnost polova Vlade Crne Gore i misije Međunarodne organizacije za bezbjednost i saradnju (OSCE) u Crnoj Gori, pristupila izradi ovog lokalnog plana.

„U tom cilju formirana je radna grupa koju su činile predstavnice institucija i ustanova iz Opštine Herceg Novi iz oblasti obrazovanja, socijalne i dječije zaštite, zdravstva, zapošljavanja, bezbjednosti, nvo i udruženja, kao i predstavnici lokalne samouprave“, kazala je Grubor Božović.

Cilj je zajedničkim djelovanjem povećati stepen poštovanja i tolerancije među muškarcima i ženama u lokalnoj zajednici i šire, a i postići veću vidljivost i pozitivnu reakciju javnosti na pitanja iz ove oblasti, zaključila je Grubor Božović.

FaLang translation system by Faboba