grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanična internet prezentacija

Nevladine organizacije

Raspodjele sredstava  Budžeta Opštine Herceg-Novi  nevladinim organizacijama po predlogu Komisije – po prijavama pristiglim na konkurs:

 

 
 

 

Odluka o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama
("Sl. list RCG - opštinski propisi", br. 001/16 od 13.01.2016, 012/17 od 27.03.2017 )


Registar nevladinih organizacija na teritoriji Crne Gore (sajt Ministarstva unutrašnjih poslova Vlade Crne Gore)

_______________________________

Referenti za odnose sa NVO

tel: 031 321-052, lokal 259