Zahtjev za određivanje obima i sadržaja elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu

Uz zahtjev je potrebno priložiti:

1. Dokumentaciju predviđenu u Prilogu 1 Pravilnika o sadržaju dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za određivanje obima i sadržaja elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu ("Sl.list CG," br. 14/07) :

-  optšte informacije,

-  opis lokacije,

-  opis projekta,

-  opis razmatranih alternativa,

-  opis segmenata životne sredine.

-  opis mogućih značajnih uticaja projekta na životnu sredinu,

-  opis mjera predviđenih u cilju sprječavanja, smanjenja ili otklanjanja značajnog štetnog uticaja na životnu sredinu.

-  podatke o mogućim teškoćama na koje je naišao nosilac projekta u prikupljanju podataka i dokumentacije

 

2. Popunjen upitnik iz Priloga 2 Pravilnika o sadržaju dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za određivanje obima i sadržaja elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu ("Sl.list CG," br. 14/07)

 

3. Dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi u iznosu od 50,00 eura, u skladu sa tarifnim brojem 27. Odluke o lokalnim administrativnim taksama (Sl.List CG - opštinski propisi, br.03/11, 29/13, 08/14) 

FaLang translation system by Faboba