grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanična internet prezentacija

Održan Info dan o ženskom preduzetništvu: Uspjeh u poslovanju najviše zavisi od same preduzetnice

  • utorak, 31 jul 2018 15:15

NAsER31072018U Velikoj sali Skupštine opštine Herceg-Novi danas je održan Info dan o ženskom preduzetništvu, u saradnji Kancelarije Ujedinjenih nacija za razvoj i Sekretarijata za turizam, ekonomski razvoj i preduzetništvo. Herceg Novi je prva od šest opština u Crnoj Gori koja je pokrenula realizaciju ovog projekta.

Prisutnim zainteresovanim preduzetnicama i onim budućim kratko predavanje održao je Ivan Mališić, jedan od osnivača i projektni menadžer “Regionalne razvojne agencije – Bjelasica, Komovi, Prokletije”, kao i Biljana Sekulić iz Insitituta za preduzetništvo i ekonomski razvoj.

Ukazano je na važnost kreiranja biznis plana kao “lične karte biznisa”, kao i na djelatnosti koje su za državu prioritetne, poput poljoprivrede i prerađivačke industrije. Tržišna vrijednost biznis ideje, preduzetnica sa jasnom vizijom, kao i visok stepen motivisanosti preduzetnice, tri su ključna faktora u trasiranju uspješnog puta ka realizaciji ideje u djelo.

Takođe se razgovaralo o iskustvima iz drugih projekata i opština, nakon čega su i zainteresovane sugrađanke iznijele svoje ideje.

Kako je u uvodnom obraćanju kazala sekretarka za turizam, ekonomski razvoj i preduzetništvo Suzana Memarović, Opština Herceg-Novi će u narednom periodu podržati biznis ideje koje će zadovoljiti sve aspekte Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku ženskom preduzetništvu, a koju je lokalni parlament usvojio na sjednici SOHN 24. jula ove godine.

Prvi konkurs za raspodjelu sredstava za zainteresovane preduzetnice sa teritorije Opštine Herceg-Novi planiran je za septembar ove godine, u iznosu od 10 hiljada eura i biće otvoren 45 dana. Drugi konkurs nepovratne finansijske podrške lokalne uprave će najvjerovatnije biti raspisan u martu iduće godine, sa povećanim budžetom, prisutne je informisala Branka Mračević iz Sekretarijata za turizam, ekonomski razvoj i preduzetništvo.

U toku trajanja konkursa, kao i nakon izbora biznis ideja koje će Opština Herceg-Novi podržati, zaposleni u Sekretarijatu će, uz saradnju sa predavačima sa današnje prezentacije, imati intenzivnu komunikaciju su sugrađankama koje će krenuti u realizaciju projekta.

Uvođenje posebne budžetske linije za podršku ženskom preduzetništvu na lokalnom nivou rezultat je djelovanja Ženske političke mreže koja okuplja predstavnice 16 pozicionih i opozicionih partija u Crnoj Gori i ima za cilj uticaj na kreiranje politika koje će doprinijeti stvaranju povoljnijeg društvenog ambijenta i adekvatnih politika i mjera za postizanje ravnopravnosti žena i muškaraca.

Ženska politička mreža i podrška ženskom preduzetništvu dio je Programa “Podrška anti-diskriminacionim i politikama rodne ravnopravnosti”, koji realizuje Kancelarija UNDP-a u Crnoj Gori, u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava, a uz finansijsku podršku Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.