Sastanak Privredne komore i Opštine Herceg Novi: Pozitivni privredni trendovi u Herceg Novom

Sastanakpknasl19Delegacija Privredne komore Crne Gore posjetila je juče Opštinu Herceg Novi, gdje je sa predsjednikom Stevanom Katićem i saradnicima razgovarala o mogućnostima unapređenja ambijenta za poslovanje.

Tokom razgovora predstavljeni su rezultati analize poslovanja privrednih subjekata koje je ova asocijacija uradila za sve crnogorske opštine i posebno potenciran značaj sertifikacije lokalnih samouprava po BFC standardu.

Delegaciju Privredne komore su činili predsjednik Vlastimir Golubović, potpredsjednici Ljiljana Filipović i Danilo Gvozdenović, te direktorica Sektora za analize i istraživanja dr Nina Drakić.
-Lokalna samouprava se trudi da ekspeditivno rješava zahtjeve privrede i u najkraćem roku izdaje dozvole za rad, ocijenio je predsjednik Opštine Herceg Novi Stevan Katić, na sastanku sa delegacijom Komore.
On je istakao da se na ovom području realizuju ili su planirane značajne kapitalne investicije u turizmu, koje prate ulaganja opštine u komunalnu infrastrukturu.
-Maksimalno smo uključeni u izgradnju rizorta na Luštici, gdje je u planu sedam ili osam turističkih kompleksa, uključujući i Ritz-Carltonov. Izgradićemo novu saobraćajnu i vodovodnu infrastrukturu ka tom dijelu opštine – naveo je Katić.

Sastanakpk19-Pri kraju je peti tender za privatizaciju Instituta ”Dr Simo Milošević”, najvećeg poslodavca u Herceg Novom, koji ima 800 zaposlenih. Potrebno je sačuvati sedamdeset godina tradicije ovog banjskog liječilišta koje je čuveno ne samo u regionu već i šire, a posebno u skandinavskim državama – rekao je Katić. Tokom sastanka je predstavljena Mapa investicija koju je napravila Opština Herceg Novi i predloženo da se promocija ove publikacije organizuje u Privrednoj komori. Mapa pokazuje riješenost lokalne samouprave da dodatno valorizuje ne samo priobalni dio opštine, već i zaleđe.

Predsjednik Vlastimir Golubović predstavio je aktivnosti Komore na kreiranju poslovnog ambijenta, prije svega kroz uticaj na regulatorni okvir. Predstavnici Komore su članovi Vladinih savjeta i komisija, te radnih grupa za izradu propisa.
-Nijedan propis koji utiče na poslovanje ne može biti usvojen ukoliko privreda, preko Komore, o njemu nije dala mišljenje – rekao je Golubović, dodajući da je ova asocijacija u 2019. godini razmotrila više od 50 propisa.
Komora je tokom ove i prethodne godine obišla više od 2000 privrednih subjekata koji su istakli sivu ekonomiju i nelojalnu konkurenciju kao glavne izazove za našu ekonomiju. Predsjednik Golubović ističe punu podršku ove asocijacije borbi protiv sive ekonomije koja za rezultat treba da ima proširenje poreske osnovice, stabilne javne finansije i smanjenje poreskog opterećenja privrede.
Upoznao je domaćine sa ulogom Komore u promociji privrede organizacijom učešča naših proizvođača na sajmovima, poslovnim forumima, kao i realizacijom projekata Dobro iz Crne Gore, Kupujmo domaće i Domaći ukusi. Proizvođači iz Herceg Novog su pozvani da uzmu učešće na predstojećem sajmu domaćih proizvoda u Nikšiću, koji je organizovan sa ciljem njihovog povezivanja sa hotelijerima i restoraterima.
Privredna komora je, prema njegovim riječima, partner u reformi sistema obrazovanja i afirmaciji dualnog. Dualnim obrazovanjem za sada je obuhvaćeno više od 800 učenika na nivou Crne Gore, a u Herceg Novom ih je 25, u tri obrazovna programa. Komora je u 2019. godini organizovala 67 edukativnih aktivnosti, u kojima je učestvovalo 4000 privrednika.
Golubović je predstavio mogućnost brzog i efikasnog rješavanja privrednih sporova pred Arbitražnim sudom pri Privrednoj komori, te preporučio Opštini i privrednicima Herceg Novog da u ugovore koje sklapaju uključe arbitražnu klauzulu.
U Analizi poslovanja privrednih subjekata koju je uradila Komora, navodi se da je, prema podacima Poreske uprave, završne račune za 2018. godinu u opštini Herceg Novi je predalo 1.606 privrednih subjekata što je 19,7% više u odnosu na prethodnu. Najveći broj njih registrovano je za poslove trgovine 352 (21,9%), pružanje usluga smještaja i ishrane 238 (14,8%), stručne, naučne i tehničke djelatnosti 226 (14,1%) i građevinarstvo 206 (12,8%). Zapošljavali su ukupno 6.963 osoba, 13,9% više nego 2017. Iskazali su ukupan prihod od 317 miliona eura, 23,6% veći nego prethodne godini i dobit od 22,3 miliona.
-Rezultati su pozitivni i siguran sam da će ove godine biti još bolji – prokomentarisao je prvi čovjek Opštine.
U radu sastanka učestvovali su sekretarka za turizam, ekonomski razvoj i preduzetništvo Opštine Herceg Novi Suzana Memarović i menadžer Opštine Dragan Šimrak.

FaLang translation system by Faboba