Javni konkurs za sredstava podrške ženskom preduzetništvu za 2020. godinu

Nas04022020Komisija za raspodjelu sredstava za podršku ženskom preduzetništvu raspisala je Javni konkurs za sredstva iz Budžeta Opštine Herceg Novi opredijeljenih za ovu namjenu u 2020. godini.

Sekretarijat za turizam, ekonomski razvoj i preduzetništvo poziva sve preduzetnice/privredna društva sa prebivalištem, odnosno sjedištem na području opštine Herceg Novi, da dostave prijave na Konkurs za raspodjelu sredstava budžeta namjenjenim ženama start up koje žele da započnu vođenje sopstvene privredne dijelatnosti ili privrednog društva.

Sredstva predviđena Budžetom Opštine za 2020. godinu raspodjeljuju se za biznis ideje koje doprinose ostvarivanju utvrđenih ciljeva u strateškim dokumentima, programima i planovima Opštine, a kojima se naročito podstiču ekonomski razvoj opštine, predviđa otvaranje novih radnih mjesta, podstiče razvoj poljoprivrede i ruralnog područja, razvoj organske poljoprivredne proizvodnje, stvaraju uslovi i podstiče razvoj turizma, doprinosi afirmaciji i valorizaciji kulturnog potencijala, tradicije i kulturne posebnosti opštine, doprinosi očuvanju životne sredine i održivog razvoja.

Za sve podsticaje, planom korišćenja sredstava opredijeljeno je ukupno 20 hiljada eura za 2020. godinu. Maksimalna visina podrške u okviru jedne biznis ideje je 50% od ukupnog iznosa predviđenog Budžetom Opštine za podršku ženskom preduzetništvu.

Društvo/preduzetnica može konkurisati za ukupan iznos ili dio sredstava za realizaciju aktivnosti iz biznis ideje i dužna je da to naznači. Konkurs za raspodjelu sredstava otvoren je 45 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu i web-sajtu Opštine. Prijava na konkurs se podnosi na propisanom Obrascu i predaje na pisarnici Opštine Herceg Novi.

U zapečaćenoj koverti, preduzetnice koje žele da započnu sopstveni biznis, prilažu prijavu za dodjelu bespovratnih sredstava sa detaljnim opisom priložene ideje (Obrazac-1), biografiju/CV, ovjerenu kopiju lične karte, potvrdu o neosuđivanosti za krivična djela protiv privrede i krivična djela protiv imovine, pismo preporuke ili namjera, tri štamapane i jednu elektronsku verziju ideje na CD-u.

Biznis ideje koje se neće podržati su: aktivnosti koje su u nadležnosti ili odgovornosti Vlade, kao što je formalno obrazovanje, formalna zdravstvena zaštita i sl. Takođe, ni biznis ideje kojima se traže finansijiska sredstva za kupovinu i raspodjelu humanitarne pomoći, biznis ideje koje se isključivo temelje na jednokratnoj izradi, pripremi i štampanju knjiga, brošura, biltena, časopisa i slično, aktivnost koja se smatra nezakonitom ili štetnom po okolinu i opasnom za ljudsko zdravlje: igre na sreću, duvan, alkoholna pića (izuzev proizvodnje vina i voćnih rakija), nemoralne i nelegalne aktivnosti.

Javni konkurs (.pdf)

Obrazac za prijavu (.doc)

 

FaLang translation system by Faboba