grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanična internet prezentacija

Budžet opštine

 

Poštovani posjetioci,

za preuzimanje dokumenata koji su po količini podataka zahtjevniji (podatak u zagradi), predlažemo da koristite desni klik i izbor Save link as.. iliSave target as..  i otvorite dokument tek po preuzimanju na svoj računar. Sva dokumenta su u formatu pdf i xls.


POP, PIR I IZDACI PO POTROŠAČKIM JEDINICAMA ZA PERIOD 01.01.21.-30.06.21 (.xls)

POP, PIR I IZDACI PO POTROŠAČKIM JEDINICAMA ZA PERIOD 01.01.21.-31.03.21 (.xls)

POP, PIR I IZDACI PO POTROŠAČKIM JEDINICAMA ZA PERIOD 01.01.20.-31.12.20 (.xls)

POP, PIR I IZDACI PO POTROŠAČKIM JEDINICAMA ZA PERIOD 01.01.20.-30.09.20 (.xls)

POP, PIR I IZDACI PO POTROŠAČKIM JEDINICAMA ZA PERIOD 01.01.20.-30.06.20. (.xls)

POP, PIR I IZDACI PO POTROŠAČKIM JEDINICAMA ZA PERIOD 01.01.20.-31.03.20. (.xls)

POP, PIR I IZDACI PO POTROŠAČKIM JEDINICAMA ZA PERIOD 01.01.19.-31.12.19.

POP, PIR I IZDACI PO POTROŠAČKIM JEDINICAMA ZA PERIOD 01.01.19.-30.09.19 (.xls)

POP, PIR I IZDACI PO POTROŠAČKIM JEDINICAMA ZA PERIOD 01.01.19.-30.06.19 (.xls)


 

Kvartalni izvještaji (01.01.2021.-30.06.2021.)

 Obrazac NEO

Obrazac BUZ


Kvartalni izvještaji (01.01.2021.-31.03.2021.)

 

Obrazac NEO

Obrazac BUZ


 Kvartalni izvještaji (01.01.2020.-31.12.2020.)

Obrazac NEO 

Obrazac BUZ


 

Kvartalni izvještaji (01.01.2020.-30.09.2020.)

Obrazac NEO 

Obrazac BUZ


 Kvartalni izvještaji (01.01.2020.-30.06.2020.)

Obrazac NEO

Obrazac BUZ


 Kvartalni izvještaji (01.01.2020.-31.03.2020.)

Obrazac BUZ

Obrazac NEO


Kvartalni izvještaji (01.01.2019.-31.12.2019.)

Obrazac BUZ

Obrazac NEO


 Kvartalni izvještaji (01.01.2019.-30.09.2019.)

Obrazac BUZ

Obrazac NEO


Kvartalni izvještaji (01.01.2019.-30.06.2019.)

Obrazac BUZ

Obrazac NEO


Kvartalni izvještaji (01.01.2019.-31.03.2019.)

Obrazac POP

Obrazac PIR

Obrazac BUZ

Obrazac NEO


za 2021. godinu

Finansiranje političkih subjekata za 2021. godinu

period od 17.07.2021-07.09.2021

Finansiranje političkih subjekata za 2021. godinu

period od 01.01.2021-16.7.2021


za 2020. godinu

Finansiranje političkih subjekata za 2020. godinu

period 01.01.2020.-31.10.2020


 za 2019. godinu


za 2018. godinu 

Odluka o budžetu Opštine Herceg-Novi za 2018. godinu

Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata koji učestvuju u radu Skupštine Opštine Herceg-Novi za 2018. godinu

za 2017. godinu

Nacrt odluke o Budžetu Opštine Herceg-Novi za 2017. godinu (551kB)

za 2016. godinu

Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta Opštine Herceg-Novi za 2016. godinu (460 kB)

("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 021/16 od 11.05.2016)

Odluka o Budžetu Opštine Herceg-Novi za 2016. godinu (457kB)

Nacrt odluke o Budžetu opštine Herceg-Novi za 2016 godinu (381kB)


za 2015. godinu

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o Budžetu za 2015. godinu (155 kB)

Odluka o Budžetu Opštine Herceg-Novi za 2015 godinu (381kB)

("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 11/15 od 06.04.2015.)

Mišljenje Ministarstva finansija na Nacrt Odluke o Budžetu za 2015. godinu (340kB)

Zaključak o donošenju Nacrta Odluke o Budžetu za 2015. godinu (180kB)


za 2014. godinu

Odluka o Budžetu za 2014. godinu (325kB)
"Sl. list CG - OP", br. 40/13  od 31.12.2013. godine


za 2013. godinu

Predlog Odluke o završnom računu budžeta Opštine za 2013. godinu i Izvještaj revizije

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o Budžetu za 2013. godinu (340 kB)
"Sl. list CG - OP", br. 36/13  od 6.12.2013. godine

Izvještaj o ostvarenju budžeta u periodu 1.1.2013. - 30.6.2013. (7,8MB)
(usvojen na 12. redovnoj sjednici Skupštine opštine od 18.9.2013. godine)


Odluka o Budžetu za 2013. godinu
(413kB)
"Sl. list CG - OP", br. 02/13 od  11.01.2013.


za 2012. godinu

Odluka o završnom računu Budžeta za 2012. godinu (314kB)
"Sl. list CG - OP", br. 21/13 od 11.07.2013. godine

Odluka o izmjenama  i  dopunama  Odluke o  Budžetu za 2012. godinu
(303 kB)
"Sl. list CG - OP", br. 36/12  od 7.12.2012. godine

Odluka o Budžetu za 2012. godinu
(304kB)
"Sl. list CG - OP", br. 007/12-31. od 04.03.2011. godine


za 2011. godinu

Odluka o završnom računu Budžeta za 2011. godinu (310kB)
"Sl. list CG - OP", br. 025/12 od 1.08.2012. godine

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu za 2011. godinu
"Sl.list CG-OP", br. 037/11-84. od 09.12.2011. godine

Odluka o budžetu za 2011. godinu (318kB),
"Sl. list CG - OP", br. 008/11-61. od 04.03.2011 godine
Obrazloženje Odluke o Budžetu (135kB)
Izvršenje Budžeta (1.1.2010. - 31.12.2010.) (206kB)


za 2010. godinu

Odluka o završnom računu Budžeta za 2010. godinu (365kB)
"Sl. list CG - OP", br. 022/11 od 21.06.2011 godine
Obrazloženje Odluke o završnom računu Budžeta (104kB)

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o Budžetu za 2010. godinu (356kB),
"Sl. list CG - OP", br. 040/10-56. od 14.12.2010 godine
Obrazloženje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Budžetu (91kB)

Odluka o Budžetu za 2010. godinu (326 kB),
"Sl. list CG - OP", br. 008/10-30. od 01.03.2010 godine


za 2009. godinu

Odluka o završnom računu Budžeta za 2009. godinu (361kB),
"Sl. list CG - OP", br. 031/10-34. od 01.10.2010 godine

Odluka o budžetu za 2009. godinu (337kB),
"Sl. list CG - OP", br. 007/09-5. od 18.02.2009. godine

 

POP, PIR I IZDACI PO POTROŠAČKIM JEDINICAMA ZA PERIOD 01.01.19.-31.12.19